امتناع قضایی‌سازی امنیت ملی به مثابه دکترین مسئله سیاسی در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رویکرد فعلی ایالات متحده به امنیت ملی از طرفی موجب گسترش اختیارات رئیس‌‏جمهور به عنوان «فرمانده کل قوا» و نیز نماینده حاکمیت ملی در «روابط خارجی» شده است و از طرفی مانع نظارت دیوان عالی بر دعاوی امنیت ملی در«امور خارجی» به مثابه دکترین مسئله سیاسی می‌­شود. دیوان عالی با تفکیک ابعاد داخلی و خارجی این مفهوم، امنیت ملی در بعد داخلی را امری «قضاپذیر» تلقی کرد و ضمن رسیدگی به این دعاوی، در حدود اختیارات رئیس‌‏جمهور تأثیر مهمی گذاشت. دیوان با این استدلال که رئیس‌‏جمهور تنها نماینده حاکمیت ملی در روابط بین‌‏الملل است، اقدامات او در بعد خارجی امنیت ملی را امری «قضاناپذیر» و در حدود دکترین مسئله سیاسی معرفی می­‌کند. تحقیق برای پاسخ به این پرسش است که آیا رئیس‏‌جمهور در وضعیت اضطراری بر اساس نظام کنترل و تعادل اقدام می­کند یا دارای صلاحیت انحصاری و ابتکار عمل است؟  ضمن تحلیل مفاهیم قضایی‌سازی و دکترین مسئله سیاسی، تصمیم قضات دیوان عالی در خصوص پرونده دیمز و مور علیه ریگان، که مربوط به مصادره اموال ایران در سال 1979 می‌­باشد، تحلیل شده است. یافته‌های این مقاله دلالت بر این امر دارد که معیارهای دوگانه دیوان عالی آمریکا در بررسی پروندهای مربوط به امنیت ملی نشان‌دهنده قدرت بلامنازع و خارج از نظارت قضایی رئیس‌‏جمهور در امور خارجی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

National security as a Political Quistion Doctrine in the Practice of the Supreme Court of the United States of America

نویسنده [English]

 • mehdi rezaei
faculty member of allameh tabataba university
چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction:
Judicialization of politics and the doctrine of political quistion are among the components of constitutionalization in the constitutional legal system of the United States of America. Therefore, the supremacy of the constitution considered as the main pillar of the American political order.
Judicialization of politics in the United States is important, beacause modifying the doctrine of political quistion and through basic proceedings, issues have been brought into the jurisdiction and decision making of the courts, especially the Supreme Court, which have traditionally been classified as "political quistion" outside the judicial reviw United States.
 
Lawsuits related to national security in the Supreme Court of the United States were considered as political questions and decision-making was left to the executive and legislative powers.In two cases presented, by separating the internal and external dimensions of national security, the Supreme Court considered the internal dimensions of national security outside of the political question and decided on it.
Referring to the second article of the Constitution, the Supreme Court of the United States argues that the President is the only representative of the country in international affairs. The court also introduces the president as not only the head of the executive branch but also the commander-in-chief of the armed forces. Therefore, he has the authority to make decisions about the interests and external aspects of national security. Of course, he is responsible for these powers and must be accountable. In order to guarantee the principles of republicanism and democracy, the constitution deems judicial supervision of the president's decisions regarding national security inevitable.
No article or book has been published in Persian about judicialization and national security. The author of this article has previously published an article about the governance of national security and judicialization in Iran's judicial system. Research on the issue of politics and radicalization in the United States is available. However, considering national security as a political issue and explaining the procedure of the court in examining related claims can be considered the main issue and innovation of this article.
 
Methodology:
The results of this research are based on the theoretical foundations of the concepts of judicialization and political quistion. After analyzing the theoretical foundations, two decisions of the Supreme Court of America have been analyzed and analyzed based on the commentator-oriented interpretation method. First, the opinion of the judges of the court is stated, and then the criteria for decision-making and the governing principles of the method of interpreting the text of the constitution are explained.
Conclusion:
The research results indicate the following. (a) Ambiguity in the concept of national security in the legal system of the United States of America. (b) The extensive authority of the president as the commander-in-chief and also the sole representative of the nation in international relations has created a constitutional crisis. (c) The separation of national security interests in the internal and external dimensions has determined the political quistion. (d) The external dimension of national security is considered a political question and the court refuses to hear legal claims in this regard. The Supreme Court of Korea argues that the president, as the sole representative of the American nation and the commander-in-chief, has broad powers and is accountable to the Congress and the people for these powers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • national security
 • Supreme court of United States
 • judicialization
 • political Quistion
 • جی‌پری، مایکل (1397)، اخلاق سیاسی لیبرال دموکراسی در ایلات متحده آمریکا، ترجمه مهدی رضایی، انتشارات خرسندی.
 • دو توکویل، الکسی (1396)، تحلیل دموکراسی در آمریکا، ترجمه رحمت‌الله مقدم مراغه­ای، انتشارات علمی فرهنگی.
 • شوئل، فرانک ال (1393)، آمریکا چگونه آمریکا شد، ترجمه ابراهیم صدقیانی، انتشارات امیرکبیر.
 • دانهو، لوراکی (1400)، مرزهای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، ترجمه مهدی رضایی و کاظم تاجیک، پژوهشکده مطالعات راهبردی
 • -Dames & Moore V. Regan (2023), Available at: Www.Oyez.Org/Cases/1980/80-2078.
 • -Amar, Akhil Reed (1989) "Marbury, Section 13 and the Original Jurisdiction of the Supreme Court, University of Chicago Law Review: Vol. 56: Iss. 2, Article 4.
 • Available at: https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol56/iss2/4
 • -Swan, Alan (1981), Reflections On Dames & Moore V. ReganAnd The Miami Conference, 13  Mia Inter-Am. L. Rev. I, Available at: https://repository.law.miami.edu/umialr/vol13/iss1/2
 • -Colucci Iii, Anthony (1982), Dames & Moore V. Regan: The Iranian Settlement Agreements, Supreme Court Acquiescence To Broad Presidential Discretion , 31 Cath. U. L. Rev. 565, Available at: https://scholarship.law.edu/lawreview/vol31/iss3/12
 • -Barkow, Rachel E. (2002), More Supreme Than Court? The Fall Of The Political Question Doctrine And The Rise Of Judicial Supremacy, Columbia Law Review, Vol. 102, No. 2 (Mar., 2002), pp. 237-336
 • -Cole, Jared (2014), The Political Question Doctrine: Justiciability And The Separation Of Powers", Congressional Research Service,crs.gov.
 • -Dames & Moore V. ReganSupreme Court Case Files Collection (1980), Box 80. Powell Papers. Lewis F. Powell Jr. Archives, Washington & Lee University School Of Law, Virginia.
 • -D'arcy, Rebecca A. (2003). "The Legacy Of Dames & Moore V. Regan: The Twilight Zone Of Concurrent Authority Between The Executive And Congress". Notre Dame L. Rev. 79 (1): 291–326.
 • -Forte, David (1982), The Foreign Affairs Power: The Dames & Moore Case, Cleveland State Law Review, Volume 31, Issue 1, 43-60.
 • May, Ernest R. (1991), National Security In American History, In Rethinking America’s Security: Beyond Coldwar To Newworld Order 95 (Graham Allison & Gregory F. Treverton Eds.
 • -Field, Oliver P. (2023), Doctrine Of Political Questions In The Federal Courts, Minnesota Law Review.
 • -Corn,Geoffrey, Jimmy Gurulé, Eric Talbot Jensen & Peter Margulies (2015), National Security Law: Principles And Policy, Wolters Kluwer.
 • -Ginsburg, Tom & Albert Chen (2008), Administrative Law and Governance in Asia
 • Comparative Perspectives, Routledge.
 • -Grant, James (2010), The Rise Of Juristocracy, The Wilson Quarterly, Available at: http://archive.wilsonquarterly.com/sites/default/files/articles/WQ_VOL34_SP_2010_Aricle_01.pdf
 • -Grove, Tara Leigh (2015), The Lost History Of The Political Question Doctrine, Faculty Publications, Available at: https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/1796/
 • -Guarnieri, Carlo & Patrizia Pederzoli,(2002), The Power Of Judges: A Comparative Study Of Courts And Democracy, Newyork: Oxford Univ. Press.
 • -Harrison, John (2017), The Political Question Doctrines, Virginia Public Law And Legal Theory Research.
 • -Lawrence, Hayley N. (2021), A Comparative Study Of The Political Question Doctrine In The Context Of Political System Failures: The United States And The United Kingdom, Duke Journal Of Constitutional Law & Public Policy, vol 16: 216-223. 
 • -Redwood, James D.(1982), Dames & Moore V. Regan: Congressional Power Over Foreign Affairs Held Hostage By Executive Agreement With Iran, Law Review, Available at: https://digitalcommons.lmu.edu/llr/vol15/iss2/3
 • -Baker, James E. (2007), In The Common Defense: National Security Law For Perilous Times, Cambridge University Press.
 • -Ferejohn, John (2002), “Judicializing Politics, Politicizing Law”, Law And Contemporary Problems, Vol. 65, No. 3, pp. 41-68.
 • -Koh, Harold Hongju (1990) , The National Security Constitution: Sharing Power After The Iran-Contra Affair, Yale University Press.
 • Donohue, Laura (2011), The Limits Of National Security, Georgetown Public Law And Legal Theory Research, Available at: https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1010Louis Michael Seidman,(2004), The Secret Life Of The Political Question Doctrine, Georgetown University Law Center.
 • Teo, Marcus, (2021), Narrowing Foreign Affairs Non-Justiciability, International & Comparative Law Quarterly , Volume 70 , Issue 2 , April 2021 , pp. 505 - 527
 • -Lee, Marks & John Grabow (1982). President's Foreign Economic Powers After Dames & Moore V. Regan: Legislation By AcquiescenceCornell Law Review, 68 (1): 68–103.
 • -Shapiro, Martin (1994), Juridicalization Of Politics In The United States, International Political Science Review, Vol.15, No.2, pp. 101-112
 • Shapiro, Martin (1995), The United States, From the book The Global Expansion of Judicial Power, Newyork University Press, https://doi.org/10.18574/nyu/9780814770078.003.0007
 • Stone Sweet, Alec (1999), Judicialization And The Construction Of Governance, Comparative Political Studies, Volume 32, Issue 2, Available at: https://doi.org/10.1177/0010414099032002001
 • -Thwaites, Rayner (2016), The Changing Landscape Of Non-Justiciability, New Zealand Law Review,Vol. 2016, No. 1, pp. 31-61, 2016