اطلاعات به مثابه علم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

نوشتار حاضر به دنبال بررسی ایده «علمی‌بودن یا امکان مطالعه علمی اطلاعات» است. نویسنده در پاسخ به پرسش پژوهش، با طرح دو فرضیه تشابه روش‌شناختی اطلاعات و علم و هم‌سانی هستی‌شناختی این دو، مدعی علمی‌بودن فرایند تولید شناخت اطلاعاتی و همچنین، اشتراک ویژگی‌های هستی‌شناختی شناخت علمی و شناخت اطلاعاتی است. نویسنده در پایان مقاله بر آن است که علمی‌بودن یا نبودن اطلاعات، بدون توجه دانشگاهیان به آن در پژوهش‌های خود، همچنان در حد ادعا باقی خواهد ماند و ورود اطلاعات به موضوعات پژوهشی دانشگاهی است که علمی‌بودن آن را تضمین خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intelligence as a Science

نویسنده [English]

  • Mahdy Mirmohammady
چکیده [English]

This article tries to evaluate the idea of “intelligence as a scientific phenomenon and the possibility of scientific study in intelligence field”. Author has two hypothesis: first he argues for methodological similarity between intelligence and science, and then as a second hypothesis, tries to describe ontological similarities between scientific knowledge and intelligence knoweledge. Having explained these two complementary claims, author argues that without academic presence, the idea of intelligence as a scientific phenomenon would remain as a mere claim. So exposing intelligence for academic research agenda would shape its scientific nature.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Science
  • Research Method
  • intelligence cycle
  • Objectivity
  • scientific impartiality
  • scientific neutrality
  • intelligence independence
  • prediction