سازمان‏های اطلاعاتی و تولید علم بومی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

تولید علم بومی، حاصل فرایندی است که در آن مسائل بومی بنیان فعالیت‏های علمی را پی‏ریزی می‏نماید. شناخت مسائل بومی در این رویکرد، اولین قدم در ساحت تولید علم بومی است. علاوه بر شناخت مسائل بومی، گردآوردی داده‌ها و اطلاعات معتبر، به علاوه فرضیه‌سازی بر اساس ذهنیت‏های مستعد، فراهم‌کننده زمینه برای تحلیل مناسب و  نظریه‌پردازی بومی است. در مقاله حاضر، ضمن مروری بر مفهوم تولید علم بومی، به این مسأله اشاره می‌گردد که سازمان‏های اطلاعاتی از طریق شناسایی مسائل، تولید داده‌های معتبر و سرریز دانش اطلاعاتی درون‌سازمانی به جامعه علمی، در تولید علم بومی تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intelligence agencies and construction of indigenous science

نویسنده [English]

  • Seyed Taha Fazel
چکیده [English]

  Indigenous science production is a process based on indigenous problems. So identification of these problems is the firt step in this process. Beside this founding step, gathering appropriate and verified data, and hypothesizing by capable local elites, would provide the prerequisite for indigenous theorization. This article, after a short review on the concept of indigenous science production, argues that intelligence agencie could be a source of indigenous science through  identification of problems, gathering verified data, and spill over of their organizational knowledge to academic  community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • Indigenous Science
  • Science production
  • identification of problems
  • indigenous data
  • intelligence agencies