تحول مفهوم پنهان‌کاری: از ویژگی‌ هستی‌شناختی تا ابزاری برای فعالیت اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در مقاله پیش رو، پس از آنکه دلایل پنهان‌کاری در دولت‌ها، به ویژه در سازمان‌های اطلاعاتی تبیین می‌شود، این سؤال مطرح می‌گردد که در حال حاضر، پنهان‌کاری چه بخشی از هویت اطلاعات را به خود اختصاص داده و چه جایگاهی در اطلاعات دارد؟ نویسنده دو فرضیه رقیب را در پاسخ به این سؤال طرح می‌نماید. فرضیه اصلی، پنهان‌کاری را یکی از ویژگی‌های هستی‌شناختی اطلاعات می‌داند و فرضیه رقیب آن را ابزاری برای کار اطلاعاتی معرفی می‌کند. پس از بررسی دو ادعای فوق،  نگارنده در آخر نتیجه‌گیری می‌نماید که پنهان‌کاری اساساً بخشی جدانشدنی از هویت اطلاعات است و ریشه‌ای هستی‌شناختی در آن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformation of secrecy: from ontological characteristic to an instrument for intelligence operations

نویسنده [English]

  • Gholamreza Salarkia
چکیده [English]

This article, after a brief review of causes of secrecy in state administrations, especially in intelligence agencies, tries to describe secrecy’s status in the identity of intelligence. Author, in response to the question of research, has two competing hypothesis. The main hypothesis argues that secrecy is an ontological characteristic of intelligence. In contrast, the second hypothesis describes secrecy an instrument of intelligence operations. After arguments for and against the hypoethses, author concludes that secrecy is indispensible part to intelligence and must be considefed as an ontological characteristic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secrecy
  • Openness
  • Classification
  • departmentalization
  • ontological characteristic
  • secrecy as an instrument