بهبود پیش‌بینی در تحلیل اطلاعاتی؛ مطالعه موردی بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله سعی شده است مدل‌های پیش‌بینی برخی سازمان‌های اطلاعاتی در خصوص بی‌ثباتی سیاسی مورد آزمون علمی قرار گرفته و علل ناکارآمدی آنها در پیش‌بینی دقیق تحولات خاورمیانه تبیین شود. مطابق فرضیه مقاله، مدل‌های پیش‌بینی کمّی سازمان‌های اطلاعاتی، به دلیل اتکا به همبستگی به جای علیّت و فقدان شناخت عمیق از کیس‌ها و جامعه آماری خود، از قابلیت کمتری برای پیش‌بینی دقیق تحولات اجتماعی برخوردارند. برای آزمون این فرضیه به صورت علمی، ابتدا پیش‌بینی مدل‌های کمّی برخی از سازمان‌های اطلاعاتی در خصوص تحولات خاورمیانه ارزیابی شده و سپس مدل کیفیِ رقیب برای پیش‌بینی بی‌ثباتی سیاسی ابداع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strengthening prediction in intelligence analysis: case study of political instability in Middle East

نویسنده [English]

  • Abdolmahmod Mohammadilord
چکیده [English]

This article tries to evaluate some prediction modles of intelligence agencies on political instability, and explain their failure in predicting recent Middle East developments. Author, in his hypothesis, claims that quantitative prediction modles of intelligence agencies because of reliance on correlation rather than causation, and lack of adequate knowledge of their cases, has a limited capability for prediction. To evaluate his hypothesis, author describes quantitative modle’s prediction of Middle East developments and then compares it with his own qualitative model’s prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prediction
  • intelligence analysis
  • Political instability
  • causal modle