دفاع غیرتحریک‏آمیز: راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای کاهش معمای امنیتی غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

جمهوری اسلامی ایران مانند هر کشور دیگری به دنبال رسیدن به موقعیتی است که از توان دفاعی خود در قبال تهدیدات نظامی تا حد قابل قبولی اطمینان حاصل کند. این اطمینان خاطر، ممکن است موجب شود دیگر کشورها، به ویژه کشورهای پیرامونی احساس خطر کرده و متقابلاً سعی در جبران وضعیت دفاعی خود کنند. این وضعیت به معمای امنیتی در مطالعات راهبردی معروف است. حال چه باید کرد تا ضمن اینکه کشور توان دفاعی را به حد قابل قبولی می‏رساند، از گسترش تهدید نظامی، مسابقه تسلیحاتی، افزایش ناامنی و حضور قدرت‏های بزرگ جلوگیری کند. پاسخی که این مقاله درصدد طرح آن است، راهبرد دفاع غیرتحریک‏آمیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Un-provocative defence: Islamic republic of Iran's strategy to lessen security dilemma in west Asia

نویسنده [English]

  • Davood Gharayagh Zandi
چکیده [English]

Islamic republic of Iran, like other countries, tries to reach an assured defence power against its military threats. This assured defence power may cause security concerns of neighbor states, and mutually provoke them to improve their defence power. This situation is called security dilemma in strategic studies. The question of this article is that: how can we improve our defence power without causing arms race, increasing military threats, and other insecurities? Author argues that un-provocative defence strategy is the best way to assure defence power, while avoiding security dilemma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • un-provocative defence
  • security dilemma
  • Islamic Republic
  • West Asia