سازمان‌های اطلاعاتی و توسعه اقتصادی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقاله پیش رو با تمرکز بر نقش سرویس‌های اطلاعاتی در فرایند توسعه اقتصادی، به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که «نهادهای اطلاعاتی چه نقشی در پیشبرد فرایند توسعه اقتصادی دارند؟». نویسندگان در پاسخ به این پرسش برآنند که سرویس‌های اطلاعاتی با تولید اطلاعات اقتصادی برای ایجاد توانایی رقابت در بازار، حفاظت از اطلاعات اقتصادی برای حفظ و استمرار توان رقابت اقتصادی ملی و نظارت بر فرایند توسعه برای تضمین امنیت اقتصادی، در پیشبرد و استمرار فرایند توسعه تأثیر مثبت دارند. همچنین، نویسندگان مدعی‌اند نقش سرویس‌های اطلاعاتی در توسعه اقتصادی، در چارچوب نقش‌های سه‌گانه اطلاعات در سیاست‌گذاری، شامل نقش شناختی، نظارتی و اجرایی، قرار دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intelligence agencies and economic development

نویسنده [English]

  • Mahdy Mirmohamady
چکیده [English]

This article focusing on intelligence role in the process of economic development, tries to answer this question: what are the roles of intelligence agencies in promoting process of economic development?
Authors argue that intelligence agencies by production of economic intelligence, securing national economic intelligence and monitoring the development process, make the economic competition capability, assure the continuity of that capability and guarantee the economic security.
Authors also claim that intelligence has cognitive, monitoring and executive role in economic development.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : intelligence agencies
  • Economic Development
  • Policy making
  • economic intelligence
  • economic espionage