ملاحظات امنیت ملی و غرب‌گرایی در سیاست خارجی ترکیه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

این مقاله به دنبال تبیین پیوند ملاحظات امنیت ملی با سیاست خارجی غرب‌گرایانه ترکیه است. بررسی تحولات سیاسی و روابط خارجی ترکیه و سلف آن امپراطوری عثمانی طی سده‌های اخیر نشان می‌دهد دو دغدغه امنیت ملی در جهت‌دهی به سیاست خارجی این کشور نقش اساسی داشته است: سلطه خارجی و واگرایی داخلی. این دو موضوع که وابستگی نزدیکی به یکدیگر دارند، عمدتاً ریشه در ژئوپولیتیک خاص عثمانی/ ترکیه داشته‌اند. آنها باعث شده‌اند گرایش و اتکا به غرب به یک ویژگی‌ غالب و دائمی سیاست خارجی جمهوری ترکیه طی سده اخیر تبدیل شود. برای غرب نیز حفظ ترکیه به مثابه یک متحد استراتژیک به منظور مهار قدرت‌های رقیب اهمیت اساسی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National security considerations and westernization in turkey foreign policy

نویسنده [English]

  • Abdollah Ganbarloo
چکیده [English]

Abstract This article explains the link of national security considerations with westernization in turkey's foreign policy. A review of political foreign relations of turkey and its predecessor ottoman empire, shows that two national security considerations have basic role in its foreign policy: foreign domination and domestic dis-integration. These issues, while are too intertwined, come from ottoman/Turkish peculiar geopolitics. These two issues has made western inclination a dominant and permanent character in turkey’s foreign policy in recent decades. Of course, keeping turkey as a strategic partner has been very important for western powers to contain their adversaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: national security
  • Foreign Policy
  • Ottoman Empire
  • Turkey
  • Westernization
  • Europe
  • Multilateralism
  • endogen government