دیاسپورا و روابط دوجانبه؛ مطالعه موردی آمریکاییان هندی‌تبار

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در سال‌های اخیر، دیاسپوراها به عنوان یکی از بازیگران غیردولتی بین‌المللی مطرح شده و نقش‌های مهمی در عرصه بین‌الملل و روابط خارجی دولتها ایفا کرده‌اند. نقش و جایگاه آنها در عرصه روابط بین‌الملل به حدی حائز اهمیت است که امروزه در بسیاری از کشورها به آنها به عنوان ابزار قدرت نرم نگریسته و تلاش می‌شود از آنها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فناوری و انتقال دانش بهره‌برداری شود. دیاسپوراها بسته به نوع رابطه با کشور میزبان و مبدأ تلاش می‌کنند بر روندهای سیاسی هر دو اثر بگذارند و از این طریق به اهداف مورد نظر دست یابند. سئوال مقاله حاضر اینست که "دیاسپوراها چگونه بر روابط خارجی کشورها اثر می‌گذارند؟" برای پاسخ به این پرسش نقش دیاسپورای هندی و شیوه‌های مورد استفاده آنها برای اثرگذاری بر روابط دوجانبه هند و آمریکا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. فرضیه مقاله حاضر عبارتست از «دیاسپورا از روش‌های مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و اقتصادی برای اثرگذاری بر روابط خارجی کشورها استفاده می‌کند».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diaspora and bilateral relations: case study of Indian Americans

نویسنده [English]

  • Tayabeh Vaezi
چکیده [English]

in recent years Diasporas are considered as an international non-state actor and has played important roles in international arena and foreign relations of states. Because of their important role and status, some scholars consider them as soft power instrument that can be used in political, economic, and technological scopes. Diasporas, depending on their relations with host and home countries, try to affect political trends in both of them. The question of this article is that: how Diasporas affect foreign relations of countries? In response to this question, author examines Indian diaspora and their methods to influence India-USA bilateral relations. Hypothesis of article argues that diaspora use direct and indirect political and economic methods to affect bilateral relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Relations
  • supra-national communities
  • supra-national actors
  • India
  • USA