دوره و شماره: دوره 16، شماره 59، خرداد 1392، صفحه 1-240 
تهدیدهای نوین و گذار به حکم‌رانی راهبردی؛ با نگاه به جمهوری اسلامی ایران

صفحه 87-106

نبی الله ابراهیمی؛ روح‌الله قادری کنگاوری؛ عادل دهدشتی


پیامدهای راهبردی تغییر رژیم و برقراری دموکراسی در بحرین

صفحه 205-228

رسول افضلی؛ محمدباقر قالیباف؛ زهرا پیشگاهی‌فرد؛ مهدی میرزاده‌ کوهشاهی