اهداف، اولویت‌ها و مخاطبان دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رژیم صهیونیستی در جهان به ‌عنوان رژیمی خشن، غیرعقلانی و جنگ‌طلب شناخته می‌شود. این تصویر منفی نیاز بیش از پیش اسرائیل به دیپلماسی عمومی در راستای توجیه وجودی و رفتاری خود را نشان می‌دهد. هدف این نوشتار بررسی اهداف، اولویت‌ها و مخاطبان دیپلماسی عمومی این رژیم می‌باشد. در این راستا ابتدا به مسائل مفهومی و نظری در خصوص دیپلماسی عمومی اسرائیل پرداخته می‌شود. در ادامه، عملکرد و فعالیت‌های وزارت دیپلماسی عمومی و یهودیان پراکنده اسرائیل مورد بررسی قرار گرفته و سپس، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی ذکر شده و پس از آن اهداف، اولویت‌ها و مخاطبان دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Goals, priorities and audiences of Zionist regime’s public diplomacy

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ahooee
  • Mehdi Matin Javid
چکیده [English]

Zionist regime is known as a rough, irrational and militant regime in the world. Public diplomacy has been a increasing need for this regime because of this negative image. This article is going to analyses goals, priorities and audiences of regime’s public diplomacy. In the first part, Author describes conceptual and theoretical issues about Israel's public diplomacy. The second part of article focuses on functions and missions of Israel's ministry of public diplomacy and scattered Jews affairs. Author keeps on by naming active state and non-state organizations in Israel's public diplomacy. At last he reviews Zionist regime’s goals, priorities and audiences in public diplomacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Diplomacy
  • propaganda
  • ministry of public diplomacy and scattered Jews affairs
  • Zionist regime