اهداف، اولویت‌ها و مخاطبان دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رژیم صهیونیستی در جهان به ‌عنوان رژیمی خشن، غیرعقلانی و جنگ‌طلب شناخته می‌شود. این تصویر منفی نیاز بیش از پیش اسرائیل به دیپلماسی عمومی در راستای توجیه وجودی و رفتاری خود را نشان می‌دهد. هدف این نوشتار بررسی اهداف، اولویت‌ها و مخاطبان دیپلماسی عمومی این رژیم می‌باشد. در این راستا ابتدا به مسائل مفهومی و نظری در خصوص دیپلماسی عمومی اسرائیل پرداخته می‌شود. در ادامه، عملکرد و فعالیت‌های وزارت دیپلماسی عمومی و یهودیان پراکنده اسرائیل مورد بررسی قرار گرفته و سپس، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی ذکر شده و پس از آن اهداف، اولویت‌ها و مخاطبان دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها