عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله با استفاده از چارچوب نظری تلفیقی تلاش کرده است تا به سئوال محوری تحت عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور کدامند؟ پاسخ دهد. فرضیه اصلی نیز عبارت است از«اعتماد متقابل، ارزش‌های مشترک، نهادمندی سیاسی و تهدیدات سیاسی باعث خودانگیختگی احساسی شده و بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور تأثیرگذار می‌باشند.» برای تأیید فزضیه از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) با انتخاب نمونه کل 207 نفر از نخبگان سیاسی (اعضای اصلی تشکل‌های سیاسی) شهر تهران استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social factors of feeling of political security among political elites

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ibrahim Movahedi
  • Jamal Orf
چکیده [English]

This article using synthetic theoretical framework, tries to answer this question: what are the social factors of political security feeling among political elites? The main hypothesis of authors is that mutual confidence, common values, political institutionalization, and political threats create emotional provocation and then affect feeling of political security among political elites. Article is based on mixed methodology (quantitative and qualitative) and purposive sampling. The total sample is 207 of political elites (among members of political institutions) of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feeling of political security
  • Political elite
  • mutual confidence
  • Common Values
  • Political Institutionalization
  • political threats