پیامدهای راهبردی تغییر رژیم و برقراری دموکراسی در بحرین

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تغییر هر رژیم سیاسی می‏تواند پیامدهای مختلفی را در سطوح مختلف محلی، منطقه‏ای و بین‏المللی به دنبال داشته باشد. این مقاله ضمن مرور جنبش انقلابی مردم بحرین در سال ۲۰۱۱ موسوم به جنبش ۱۴ فوریه، به بررسی پیامدهای راهبردی ناشی از تغییر رژیم حاکم بر بحرین در سطوح داخلی و منطقه‌ای می‏پردازد. این مقاله مستخرج از پایان‌نامه دکتری در رشته جغرافیای سیاسی با عنوان «اثرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی بر فرایند دموکراسی در خاورمیانه»، است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic impacts of regime change and democratization in Bahrain

نویسندگان [English]

  • Rasoul Afzali
  • Mohammad Bagher Ghalibaf
  • Zahra Pishgahifard
  • Mahdi Mirzadeh Kouhshahi
چکیده [English]

Regime change could have different local, regional and international impacts. The more political, security and cultural ties of a regime, the more change impacts it cause. Although, the intensity and depth of regime's friendship and enmity, has a vital role in depth and scope of change impacts. This article assuming that regime change and democratization in Bahrain would have strategic impacts, tries to study these impacts in different levels of analysis. Shia power in Bahrain, increases of Shia power in region, changes in geopolitical structure of region, transformation of friendship and enmity models in Persian Gulf, are among impacts of regime change and democratization in Bahrain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regime change
  • Regional Security Complex
  • Geographical proximity
  • Democracy
  • Bahrain