انقلاب سایبری و تحول در پدیدۀ جاسوسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

این مقاله، ضمن تببین ماهیت انقلاب سایبری، به‏دنبال پاسخ به این سوال است که این انقلاب چگونه بر ماهیت و محتوای جاسوسی تأثیر گذاشته است؟ فضای سایبر با فراهم کردن امکان فرا رفتن جاسوسی از محدودیت‏های زمانی و مکانی و در نتیجه گستردگی امکان جاسوسی، باعث ورود بازیگران و ابزارهای جدید به عرصه جاسوسی شده است و از این طریق، تأثیرات انقلابی و بنیادینی در ماهیت و شکل جاسوسی برجای گذاشته است؛ به‏گونه‏ای که استفاده از واژگانی مانند جاسوسی سایبری سیاسی، جاسوسی سایبری صنعتی، جاسوسی سایبری نظامی و جاسوسی سایبری علمی نشان‏گر آغاز روند جدیدی در این عرصه است. یافته‏های این مقاله نشان می‏دهد تحت تأثیر انقلاب سایبری، انقلاب در عرصه جاسوسی واقعیتی جدی و اجتناب‏ناپذیر است.                               


 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cyber Revolution and Evolution in Espionage

نویسنده [English]

  • Mir Ibrahim Seddigh
چکیده [English]

  The paper aims at illustrating the nature of the cyber revolution and its impacts on the character as well as contents of espionage.  It seems that the cyber space has led to go beyond of time and place constraints with regard to espionage and therefore, variety of espionage and new actors in this field as well as introduction of different field of espionage have caused profound impacts on the nature and contents of espionage. With this development, the cyber espionage heralds a turning point in the field of espionage, so one can argue that by the revolution in cyber technology, a revolution in espionage will be inevitable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Revolution
  • Traditional Espionage
  • New Actors