بنیادگرایی یهودی و جایگاه آن در ساختار سیاسی اسرائیل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بنیادگرایی یهودی امروزه در سه گونه اصلی در ساختار سیاسی- اجتماعی اسرائیل حضور دارد، که عبارتند از بنیادگرایی منفعل، بنیادگرایی عمل‏گرا و بنیادگرایی موعودباور. نکته قابل تأمل در همه انواع یاد شده، این است که تمامی آنان ریشه‏های خود را در کتاب و منابع مقدس یهود می‏دانند و دارای اهداف غایی یکسانی هستند، اما از حیث انتخاب ابزار و راهبرد اختلافاتی دارند. مبنای اصلی این اختلاف نیز ریشه در تفسیر این آموزه دینی دارد که یهودیت در دوران تبعید است یا رستگاری. بنیادگرایان امروزه می‌کوشند با استفاده از ابزارهای حزبی، حضور فعالی در عرصه‌ سیاست داشته باشند و اهداف خود را پیگیری کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jewish Fundamentalism and its Place in the Political System of the Zionist Regime

نویسندگان [English]

  • Abulfazl Shakouri 1
  • Seyed Mohammad Mahdi Hossini Faegh 2
1
2
چکیده [English]

 
Nowadays, the Jewish fundamentalism has appeared in the Zionist regime’s political system in the three following forms: passive fundamentalism, pragmatic fundamentalism and messianic fundamentalism. A remarkable feature, in common, to all of these three forms is that they seek for their roots in the Old Testament and holy sources of the Judaism and they share similar ultimate goals; however, they believe in different tactics and strategy to realize their goals.  The main reason of this diversity goes back to interpretation of the religious belief that Judaism is either in Diaspora or Salvation.  The new fundamentalists are attempting to utilize political parties and play an active role so to be able to achieve their goals.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jewish Fundamentalism
  • passive
  • Pragmatic
  • Messianic