حکم‏رانی حزب عدالت و توسعه و آینده شکاف‏های اجتماعی در ترکیه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به تحولات اخیر ترکیه، این سؤال مطرح است که از سرگیری درگیری‏ها بین دولت این کشور و حزب کارگزاران کردستان و کودتای نافرجام تیرماه 1395 علیه اردوغان، چگونه بر شکاف‏های درونی ترکیه و آینده سیاسی آن تأثیر خواهد گذاشت؟ بر اساس فرضیه این مقاله، رویکرد اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک (ناسیونالیستی- اسلامیستی) حزب عدالت و توسعه، به ‏ویژه رهبری آن یعنی اردوغان، و عدم تمایل آن به حل‏وفصل مسائل ناشی از شکاف‏های علوی- سنی و کردی- ترکی، باعث تراکم بیشتر شکاف‏های داخلی ترکیه و گسترش بحران سیاسی این کشور خواهد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات