سنت‏گرایی و نقد اسلام‏ گرایی سلفی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

اسلام سیاسی سلفی در پی استقرار چه نوع حکومتی است و از منظر سنت‏گرایی چه انتقادهایی بر این نوع حکومت وارد است؟ از نظر این مقاله، جریان سلفی با قرائت انحرافی از اسلام در پی ایجاد مدلی از حکومت تمام‏عیار مذهبی هستند که کارویژه‏اش اجرای خودسرانه‎ شریعت و سنت است. سنت‏گرایان که خود دغدغه حفظ سنن الهی را دارند، قرائت سیاسی- تکفیری در اجرای شریعت را نقض غرض دانسته و کوشش بنیادگرایان سلفی برای تأسیس حکومت دینی به شیوه‏های خشونت‏بار را وهن چهره اسلام دانسته و نقدهای بسیاری به آن وارد می‏کنند. چگونگی کسب قدرت، اجرای شریعت و روش اقامه‏ حدود الهی از جمله نکات اختلافی بین جریان سلفی و سنت‏گرایی است که تحلیل آن در شرایط بحرانی و پرتلاطم کنونی جهان اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Traditionalism and Criticism of the Salafi Islamism

نویسندگان [English]

  • Majid Tavassoli Roknabadi 1
  • Mohammad Taheri Khonakdari 2
1 x
2 b
چکیده [English]

What is the favorite government for the Salafi political Islam and based on traditionalism perspective what criticism have been raised against it?  For the paper, the Salafi Islam in fact is a deviation and wrong reading of Islam which wants to establish an authoritative government whose main function is to fulfill sharia and the tradition in an unauthorized and dictatorship manner. The traditionalists themselves who are concerned with protection of Sharia, believe that the political and Takfiri reading of the application of sharia is wrong and against the required intention. They also are of the view that the fundamentalists attempt to stablish religious government in a violent way is in fact an insult towards the Islam and therefore they have harsh criticism against those approaches. There ways of achieving power, application of sharia and means of implementation of the God orders are some of the conflicting perspectives between traditionalists and the Salafi approaches and it is very important to analyze these points given the current turbulence within the Muslim countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamentalism
  • Salafi Approaches
  • Traditionalism
  • Politics
  • Government
  • Islam