ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نظم حقوقی تثبیت‏کننده انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و سامان‏دهنده رفتار اجتماعی مردم است و تغییر اجتماعی مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و از منظری دیگر، با توجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگذاری بر رفتار جامعه است و فرآیند تغییر باورداشت‏های جامعه را تکمیل می‏کند. تغییر اجتماعی نیز با ایجاد تحول در باورهای جامعه، می‏تواند نظم حقوقی را به چالش بگیرد و از سوی دیگر، برای تثبیت ارزش‏های جدید نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است. بنابراین، از نظر این نویسندگان مقاله، تعامل این دو (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی ضرورت دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Need of the Interaction between Legal Order and Social Changes

نویسندگان [English]

  • Sayed Ebadollah Jahanbin
  • Ali Akbar Gorgi Azandaryani
d
چکیده [English]

The legal order is stabling the social discipline, protects the existing order while organizes this social behavior of the people and it is equal to the change in normative and value patterns of the society. Based on this relationship, the legal order, in a way, is a barrier to social changes and from another perspective, due to its normative and instructive characteristics it can affect the social behavior of the society in the meantime complete the change of attitudes in the society. On the other hand, establishment of the new value system requires application of their instruments of the legal order. Therefore, for the authors of the paper, the said in traction requires is required to guarantee balance of the social life.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Order
  • change
  • Stability
  • Law
  • Public Demands