تجارت خارجی و امنیت زیست‌محیطی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1  استادیار گروه اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش‌آموخته ارشد اقتصاد محیط زیست در دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه اقتصاد محیط زیست دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش، آثار تجارت خارجی بر امنیت زیست‌محیطی ایران به‏ویژه در موضوع انتشار دی‌اکسید کربن مورد بررسی قرار می‌گیرد. سؤال مقاله این است که آثار مستقیم و غیرمستقیم تجارت بر انتشار دی‌اکسید کربن در ایران طی سال‌های 1390-1357 چگونه است. برای دستیابی به پاسخ، داده‌های موجود در دستگاه معادلات به روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای برآورد می‌شوند. اثر مستقیم تجارت در بخش صادرات مثبت بوده و انتشار دی‌اکسید کربن را افزایش داده است. همچنین، اثر غیرمستقیم تجارت که از کانال درآمد صورت می‌گیرد، مثبت بوده و افزایش تجارت ضمن افزایش درآمد، به تضعیف امنیت زیست‌محیطی در ایران منجر شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Foreign Trade and Environmental Security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Khorsandi 1
  • Narges Kafi 2
  • Hamid Amadeh 3
2 s
3 d
چکیده [English]

In this survey the implications of foreign trade on environmental security of Iran, specifically due to carbon dioxide emissions, is discussed. The main question of the paper is that how the foreign trade, directly or indirectly, has affected carbon dioxide emissions during 1979 until 2015. To answer the question, the available data are considered and discussed in three different phases. Based on the findings of the paper, the direct effect of the foreign trade has been positive for exports and has increased carbon dioxide omissions. Also, its indirect effect has been positive as it has increased revenues of the country. However, the foreign trade has caused environmental insecurity in Iran.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Trade
  • Security
  • Environment
  • Environmental Security