مسئولیت کیفری بین‏ المللی مقامات دولتی فروشنده جنگ‏ افزارهای ممنوع

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

جنگ‏افزارهایی وجود دارند که بهره‏گیری از آن‏ها به موجب حقوق عرفی یا معاهدات بین‏المللی ممنوع است. با وجود این، این نوع جنگ‏افزارها تولید شده و توسط برخی کشورها به فروش می‏رسد. در چنین شرایطی، آیا مقامات کشور فروشنده این جنگ‏افزارها دارای مسئولیت بوده و قابل تعقیب و محاکمه در دیوان کیفری بین‏المللی هستند و اگر پاسخ مثبت است، تحت چه عنوانی مسئولیت دارند. نویسندگان این مقاله به این نتیجه رسیده‏اند که در صورت احراز وحدت قصد، مقامات دولت فروشنده به عنوان «معاون» و در صورت اقدام عامدانه برای پیشبرد اهداف مجرمانه یا علم به آن، به عنوان «اقدام بر اساس هدف مشترک» مسئولیت کیفری خواهند داشت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The International Criminal Liability of the Government Officials Trading the Prohibited Arms

نویسندگان [English]

  • Gholam Hussein Elham
  • Muhammad Yekrangi
چکیده [English]

There are some kinds of arms that their use is prohibited according to the international customary law or treaty law. However, these types of weaponries are produced and traded by some countries. In this context or the government officials who trade these weapons liable and so can be sued in the international criminal court. If yes, what are their liabilities? The authors of the paper I have concluded that if the unity of intention can be established, tournament officials should be liable as accomplice and if their action is based on an intention to realize a deliberate criminal act, they will have criminal liability based on the action for a joint purpose.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prohibited Weapons
  • International Criminal Court
  • Criminal Liability
  • Accomplice
  • Disarmament