توسعه فن‌آوری نظامی به مثابه اصلی‌ترین پاسخ به تهدیدات امنیت ملی: مورد اسرائیل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تاریخ سیاست خارجی اسرائیل و امنیت ملی آن نشان می‌دهد ابزار نظامی اصلی‌ترین وسیله تحقق اهداف سیاسی بوده است. از دست‌یابی به موجودیت سیاسی تا امنیت آبی و از بازدارندگی تا دست‌یابی به صلح، این ابزار نظامی بوده که وسیله کسب آنها بوده است. دستگاه سیاسی و امنیتی اسرائیل ناکامی‌های سیاسی و امنیتی خود را ناشی از ناتوانی در پاسخ‌گویی به تهدیدات نوظهور به سبب نبود فن‌آوری نظامی مناسب تحلیل کرده و هرگاه که به بن‌بستی امنیتی برخورد می‌کند، بر توسعه فن‌آوری نظامی به گونه‌ای که بتواند موجب کسب پیروزی نظامی شود تمرکز می‌کند. تداوم این رویکرد به رغم توفیق‌هایش با محدودیت‌ها و تردیدهایی نیز مواجه شده که بررسی آن موضوع پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها