توسعه فن‌آوری نظامی به مثابه اصلی‌ترین پاسخ به تهدیدات امنیت ملی: مورد اسرائیل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تاریخ سیاست خارجی اسرائیل و امنیت ملی آن نشان می‌دهد ابزار نظامی اصلی‌ترین وسیله تحقق اهداف سیاسی بوده است. از دست‌یابی به موجودیت سیاسی تا امنیت آبی و از بازدارندگی تا دست‌یابی به صلح، این ابزار نظامی بوده که وسیله کسب آنها بوده است. دستگاه سیاسی و امنیتی اسرائیل ناکامی‌های سیاسی و امنیتی خود را ناشی از ناتوانی در پاسخ‌گویی به تهدیدات نوظهور به سبب نبود فن‌آوری نظامی مناسب تحلیل کرده و هرگاه که به بن‌بستی امنیتی برخورد می‌کند، بر توسعه فن‌آوری نظامی به گونه‌ای که بتواند موجب کسب پیروزی نظامی شود تمرکز می‌کند. تداوم این رویکرد به رغم توفیق‌هایش با محدودیت‌ها و تردیدهایی نیز مواجه شده که بررسی آن موضوع پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing military technology as a main response to national; security threats: case study of Israel

نویسندگان [English]

  • Amin Parto
  • Sharareh Abdolhoseinzadeh
چکیده [English]

The history of Israeli foreign policy and national security shows that military option has been the main instrument of this regime to achieve her political goals. Military instrument has been used to gain political existence, water security, deterrence and also peace in Israeli foreign policy. Meanwhile, Israel's security and political system, believes that its inability to response against newborn threats is dependent on its weeks in military technology. Because of this axiom, Israel always insists on military technology development to ensure military victory. Continuity of this approach, although it had some successes, is questioned by some limits and uncertainty of its outcomes. This article describes these issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • military technology
  • national security threats
  • Israel
  • 33 day war
  • 22 day war