مدل تحلیل راهبردی در اندیشه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله تلاش شده الگویی از تحلیل راهبردی بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری برای سازمان‌های دولتی ایران ارائه شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد در نظر مقام معظم رهبری، در فرآیند تحلیل راهبردی، تحلیل‌گر با سه مقوله اهداف راهبردی، تبیین راهبردی واقعیت‌های اجتماعی و تفکر راهبردی مواجه است. بدین ترتیب، لازم است تحلیل‌گر راهبردی، ابتدا اهداف راهبردی نظام سیاسی (وضع مطلوب) را شناخته و سپس واقعیت‌های اجتماعی راهبردی (وضع موجود) را تبیین نماید در نهایت، شیوه حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب (راهبرد) را با کمک تفکر راهبردی ترسیم کند. در اندیشه رهبر انقلاب، اهداف راهبردی جمهوری اسلامی ایران شامل چهار ارزش بنیادین استقلال، آزادی، عدالت و معنویت است. واقعیت‌های اجتماعی راهبردی ایران نیز از سه قسمت ابزار مادی راهبردی، ابزار معنوی راهبردی و موانع راهبردی (مانند سابقه استبداد داخلی و وجود جبهه‌ى دشمن) تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Strategic Analysis in Supreme Leader’s thought

نویسنده [English]

  • Abdolmahmoud Mohammady Lurd
چکیده [English]

This Article tries to propose a model of strategic analysis based on supreme Leader’s thought. Author argues that in Supreme leader’s thought, strategic analysis is faced with three categories including: strategic goals, strategic explanation of social facts and strategic thinking. So the analyst first needs to know strategic goals of political system(desired situation), then to explain strategic social facts( current situation), and at last to design a way to move from current situation to desired situation using strategic thought. In Supreme leader’s thought, strategic goals of I.R. of Iran are independence, freedom, justice and spirituality. The social facts of Iran, also are composed of strategic material tool, strategic spiritual tool and strategic obstacles (such as the domestic tyranny and existence of enemy front).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Analysis
  • strategic thought
  • strategic goals
  • supreme leader’s thought