امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه جهان اسلام، تحت سایه سنگین ناامنی و بحران‌های متوالی و متتابعی چون تروریسم مذهبی، تفکرات تکفیری و اشغال نظامی به سر می‏برد که بیانگر انحطاط در حیات سیاسی- اجتماعی مسلمانان می‌باشد. این انحطاط در حوزه‌های نظری امنیت نیز تبلور یافته است که ضرورت تأملات فقهی راجع به امنیت و تولید دانش اسلامی امنیت با ابتنای بر ظرفیت‌های فقه شیعه را آشکار می‌کند. مقاله حاضر با تمسک به خصائص و ظرفیت‌های فقه شیعه سعی کرده احکام متقاربی با محوریت امنیت فرهنگی را تجمیع و اصول و ضوابط فقهی امنیت را استنتاج نماید و زمینه تکوین «فقه امنیت فرهنگی» در چارچوب مطالعات اسلامی امنیت را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Security from Shiite Jurisprudence view

نویسندگان [English]

  • Najaf Lakzaee
  • Mohamad Esmaeel Nabatian
چکیده [English]

Islamic world, today is under the consecutive crisis such as religious terrorism, takfir thoughts and military occupation, which shows a decline in social and political life of Muslims. This decline is reflected in theoretical aspects of security, which needs juridical reflection on security and production of Islamic security knowledge based on Shiite Jurisprudence. This article tries to infer juridical principles of security from adjacent verdicts on cultural security, to provide a proper context to develop “jurisprudence of cultural security” under the Islamic security studies framework

کلیدواژه‌ها [English]

  • : security
  • security jurisprudence
  • Islamic security studies