امنیت انسانی و دفاع همه‌جانبه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

کنسرسیوم کانادایی امنیت انسانی در سال 2007، امنیت انسانی را رهیافت مردم‌محور به سیاست خارجی تعریف کرده که ثبات پایدار را متکی به حفظ مردم از خطرات و تهدیدات علیه حقوق، سلامتی و حیات آنها می‌داند و بر خلاف امنیت ملی به تهدیدات علیه امنیت افراد جامعه توجه دارد و مطالعات امنیتی را به دفاع از مرزها محدود نمی‌کند. بنابراین، در رهیافت دفاع همه‌جانبه، در کنار توجه به ابعاد نظامی مقابله با تهدیدات، به تهدیداتی که از جانب موضوعات مرتبط با امنیت انسانی مطرح می‌شود نیز باید توجه گردد. این مقاله درصدد است با توجه به رهیافت دفاع همه‌جانبه، ضمن شناسایی تهدیداتی که از عرصه امنیت انسانی برای امنیت ملی ایجاد می‌شود، شیوه‌های تأثیرگذاری آنها بر امنیت ملی کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و راه‌کارهای مناسب برای مقابله با این تهدیدات را ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human security and Comprehensive defense

نویسنده [English]

  • Ali Sabbagian
چکیده [English]

The Canadian Consortium on human security in 2007 has defined human security as a people-Centered approach to foreign policy, which argues that sustainable stability is based on protecting people from dangers against their rights, health and life. Human security contrary to national security considers threats against citizens and doesn’t limit security studies to defend the territorial boundaries. In comprehensive defense approach, besides considering military aspects of countering threats, we must consider threats against human security. This article using comprehensive defense approach, tries to distinguish threats against national security emerging from human security domain, then to analyze their effects on national security and at last to propose the ways to counter these threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comprehensive threats
  • Comprehensive war
  • Human Security
  • national security