مردم‌سالاری دینی و امنیت اجتماعی؛ با نگاهی انتقادی به لیبرالیسم و جامعه‌گرایی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

ایدۀ امنیت اجتماعی با مکتب کپنهاگ و از اوایل دهۀ 1990 مطرح شد. بعدها با توسیع و تعمیق مفهوم امنیت، ابعاد جدیدی مانند امنیت وجودی پدیدار شد که می‌تواند در مقولۀ امنیت اجتماعی قرار بگیرد، زیرا آن هم در مقابل تهدیدات اجتماعی معنادار می‎شود. در این نوشتار، پس از بحثی تئوریک در باب امنیت اجتماعی، پاسخ‌های لیبرالیسم و جامعه‌گرایی به این مسئله و پاسخ حکومت مردم‌سالاری دینی به امنیت اجتماعی بررسی خواهد شد. استدلال می‎شود که حکومت مردم‌سالاری دینی، با ابعاد معنوی و تأکیدش بر جماعت، تبدیل تفاوت‌های قومی- فرهنگی به مسائل سطح متغیرات (در مقابل سطح ثابتات دینی)، تأکید بر اخوت و وحدت اسلامی مذاهب اسلامی و تأیید حقوق انسانی و فرهنگی ادیان غیر اسلامی (من جمله از طریق عقد ذمّه) در امر حفظ امنیت اجتماعی با مشکلی مواجه نمی‌شود. از سوی دیگر، به دلیل تأکید حکومت دینی بر ثابتات دینی و مخاطب تلقی‌کردن فطرت بشری و تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد، از معضل و معمای ذوحدین لیبرالیسم و جامعه‌گرایی فاصله می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious democracy and societal security; A critical view on liberalism and communitarianism

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Ghasemi
چکیده [English]

The idea of societal security has been proposed by Copenhagen school in recent 1990s.Later on, by broadening the concept of security, new aspects of security such as existential security is devised which can be described in context of societal security. This article, after theoretical explanation of societal security, reviews the description of liberalism, communitarianism and religious democracy from this aspect of security. He argues that, religious democracy by emphasizing on ideational aspects and focusing on congregation, and by  changing ethnical and cultural difference to variables not constant rules and emphasizing on Islamic brotherhood and rights of other non-Muslim minorities, could afford to manage societal challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Societal Security
  • Religious Democracy
  • Existential security
  • rights of minority