دولت ترامپ و شوروی‌سازی جمهوری اسلامی ایران؛ چرایی و چگونگی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی (نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

به‏ نظر می‏رسد هدف دولت ترامپ از استراتژی «فشار حداکثری» علیه ایران، شوروی‌سازی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تجارب دولت ریگان علیه اتحاد شوروی است. بر اساس یافته‌های این مقاله، شاخه فکری پشتیبان این پروژه، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و برخی دیگر از اتاق‌های فکر دست راستی و محافظه‌کار ایالات متحده مانند بنیاد هریتیج و امریکن اینترپرایز هستند. شاخه اجرایی این پروژه نیز وزارت خارجه آمریکا و سازمان سیا با کنشگری پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران و همچنین، جان بولتون، معاون شورای امنیت ملی دولت ترامپ است. مطابق این پروژه، براندازی «جمهوری اسلامی» یا تغییر رژیم سیاسی حاکم بر ایران کافی نیست و هدف اصلی، فروپاشی «جمهوری اسلامی ایران» است. البته اتخاذ این استراتژی لزوماً به منزله موفقیت آن نیست و شرایط امتناع جدی در برابر تحقق این پروژه وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آیت‏الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی (19/04/1379) «بیانات رهبر انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران»، در                                                                                http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3016
احمدی، حمید (1383) ایران: هویت، ملیت، قومیت، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
پرند، فرهاد (1390) «اقتدارگرایی بوروکراتیک؛ اقتصاد ورشکسته و سقوط اتحاد جماهیر شوروی»، مهرنامه، شماره 19، 30 بهمن، صص 114- 113.
تاجیک، محمدرضا (1383) گفتمان، پادگفتمان و سیاست، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
حجاریان، سعید (13۷۹) «اپوزیسیون و حماسه دوم خرداد»، در جمهوریت؛ افسون‌زدایی از قدرت، تهران: طرح نو.
حکمت، بیژن و دیگران (۱۳۸۲) «میزگرد درباره جنبش جمهوری‏خواهی در ایران»، نشریه آرش، شماره 88 و 87 ، اسفند، پاریس.
راپنیک، ژاک (1383) «اروپای شرقی: بافت بین‏المللی»، در ساموئل هانتینگتون و دیگران، جهانی‌شدن، قدرت و دموکراسی، ترجمه سیروس فیضی و احمد رشیدی، تهران: کویر، صص 176 – 133.
رمینک، دیوید (1380) آخرین روزهای امپراتوری شوروی، ترجمه حسین آهویی، تهران: اطلاعات.
شکیبی، ژند (1390) «جدال ارتدوکس‌ها و رفرمیست‌ها؛ چرا در حاکمیت شوروی شکاف افتاد»، مهرنامه، شماره 19، 30 بهمن، صص 119- 118.
شوایتسر، پیتر (1384) جنگ ریگان: داستان چهل سال مبارزه و پیروزی نهایی وی بر کمونیسم، ترجمه علیرضا عیاری، تهران: اطلاعات.
شیرو، دنیل (1389) «در 1989 در اروپای شرقی چه گذشت؟»، ترجمه عزت الله فولادوند، در خرد و سیاست، تهران: طرح نو، چ سوم، صص 519 – 488.
فکوهی، ناصر (138۴) «سیاست: از مناسک تا سبک زندگی»، سالنامه شرق، شماره 2.
فوکو، میشل (13۷۷) ایرانی‌ها چه رویائی در سر دارند؟، ترجمه حسین معصومی همدانی، تهران: هرمس.
کانور، واکر (1379) «ملی‏گرایی قومی»، در: ساموئل هانتینگتون و دیگران، درک توسعه سیاسی، ترجمه ناشر، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، صص 262 – 235.
هرمان، رابرت ج. (1390) «هویت، هنجارها و امنیت ملی: انقلاب در سیاست خارجی شوروی و پایان جنگ سرد»، در: پیتر کتزنشتاین، فرهنگ امنیت ملی؛ هنجارها و هویت در سیاست جهانی (جلد دوم)، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کسینجر، هنری (1387) دیپلماسی، ترجمه فاطمه سلطانی یکتا و رضا امینی، تهران: اطلاعات، جلد دوم، چ سوم.
کمیسیون امنیت ملی آمریکا (138۰) استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21، ترجمه جلال دهمشگی، بابک  فرهنگی و ابوالقاسم راه‌چمنی، تهران: مؤسسه ابرار معاصر تهران.
لاپیدوس، گال دبلیو (1383) «اتحاد جماهیر شوروی»، ترجمه مزدا موحد، در دائره المعارف دموکراسی، ج اول، تهران: وزارت امور خارجه، صص 122 – 114.
ماندویل، لور (۱۳۹۲) «پایان یخ‌بندان میان تهران و واشنگتن»،                             http://fararu.com/fa/news/163206
محمدی، مجید (28/10/1396) «پاگذاشتن جمهوری اسلامی جای پای شوروی»،
هانتینگتون، ساموئل (1373) موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه احمد شهسا، تهران: روزنه.
Adesnik, David (May 25, 2018) “Pompeo’s Encouragingly Tough Words for Iran”, National Review.
Armbruster, Ben (May 10, 2018) “Mark Dubowitz: You’re On the Hook for Killing the Iran Deal”, Lobloge. 
Cordesman, Anthony H (January 7, 2019) Iraq, Iran, the Gulf, Turkey, and the Future: The Meaningless Debate over the Trump Strategy in Syria, Center for Strategic and International Studies.
Dubowitz, Mark (March 23, 2017) “The Delusion of the Iran Nuclear Deal”, The Wall Street Journal.
Dubowitz, Mark (July 5, 2017) “Confront Iran the Reagan Way”, The Wall Street Journal.
Ferrara, Peter (26 October 2018) “Trump should do what Reagan did when dealing with Iran”, Fox News.
Gerecht, Reuel and Ray Takeyh (April 7, 2017) “How Trump Can Help Cripple the Iranian Regime”, The Washington Post.
Gerecht, Reuel Marc and Mark Dubowitz (January 17, 2012) Economic Regime-Change Can Stop Iran Bomb, Bloomberg.
Gerecht, Reuel Marc (May 4, 2018) “The Iran Deal Is Strategically and Morally Absurd”, The Atlantic.
Gerecht, Reuel Marc and Ray Takeyh (August 3, 2018) “The Preeminent Challenge, Foundation for Defense of Democracies”, The Weekly Standard.
Gerecht, Reuel Marc And Mark Dubowitz (July 8, 2015) “The Iranian Nuclear Paradox”, The Wall Street Journal.
Gerecht, Reuel Marc & Dubowitz, Mark (24 December 2018) Trump Delivers a Victory to Iran, The Atlantic.
Giglio, Mike (September 25, 2018) “Trump's New Iran Strategy, Inspired By The Cold War, Calls For "Maximum Pressure", BuzzFeed News
Goldberg, Richard and Ross, Dennis B. (January 9, 2018) “On Iran, Trump Should Be Like Reagan”, Politico.
Hannah, John (June 3, 2018) “How Far Is Trump Willing to Go to Change Iran’s Behavior?” Foreign Policy.
Harris, Gardiner (May 13, 2018) “He Was a Tireless Critic of the Iran Deal. Now He Insists He Wanted to Save It”, The New York Times.
Johnson, Chalmers (2010) Dismantling the Empire: America's Last Best Hope (American Empire Project), New York: Metropolitan Books.
Judi, John B. (Aug. 18 2015) “The Little Think Tank That Could”, Slate.
Kagan, Frederick W. (2018) “Can We Pursue a Victory Strategy against Iran?” Commentary.
Ledeen, Michael (20 January 2015) The Citizen’s Guide to Regime Change, Foundation for Defense of Democracies,
McFaul, Michael & Milani, Abbas (2016) “Reading Reagan in Tehran: A Strategy of Realistic Engagement”, The Washington Quarterly, 39:4.
May, Clifford D. (January 25, 2017) “Defending the civilized world”, The Washington Times.
New Yorker Post (May 16, 2018) Reagan’s lesson for Trump on Iran and other comments, https://nypost.com/2018/05/16/reagans-lesson-for-trump-on-iran-and-other-comments
Pompeo, Michael R. (2018) “Confronting Iran: The Trump Administration's Strategy”, Foreign Affairs.
Sharansky, Natan (Nov. 17, 2013) "Is Rouhani the New Gorbachev? How to test a supposed reformer: Stand firm on sanctions, wait for proof", The Wall Street Journal,
Smith, Antony D. (2000) The Nation Initiatory; Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism, Polity Press.
Rohrabacher, Dana (January 25, 2018) “A Reagan Doctrine for Iran?” The National Interest.
Roe, Paul (2005) Ethnic Violence & the Societal Security Dilemma, UK, Rutledge.
The Heritage Foundation (August 30, 2017) “Iran’s Nuclear, Regional and Proxy Challenges”, https://www.heritage.org/middle-east/event/irans-nuclear-regional-and-proxy-challenges.
The Economist (1999) Iran’s Second Revolution?
 Shakibi, Zhand (2010) “Khatami and Gorbachev: Politics of Change in the Islamic Republic of Iran and the USSR”, International library of political studies, I. B. Tauris.
Weinthal, Benjamin (September 22, 2015) “Still Hope for Regime Change in Iran”, The Jerusalem Post.
Wilkerson, Lawrence (Feb. 5, 2018) “I Helped Sell the False Choice of War Once. It’s Happening Again”, The New York Times.
WSJ The Editorial Board (Jan. 2, 2018) “Busting Illusions About Iran”, The Wall Street Journal.