روابط فراآتلانتیک پس از برگزیت و ترامپ؛ پیامد‌ها برای ایران

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

باتوجه‏ به اینکه هم‏گرایی و واگرایی در روابط فراآتلانتیک و نقش بریتانیا در اتحادیه اروپا همواره دو متغیر مهم تأثیرگذار بر روابط اتحادیه اروپا و ایران بوده است، در این مقاله این سؤال مطرح شده که وقوع برگزیت و روی‏کارآمدن ترامپ چه تأثیری بر روابط فراآتلانتیک و چه پیامدهایی برای ایران دارد؟ فرضیه مقاله این است که برگزیت و روی‏کارآمدن ترامپ با ایجاد شکاف بی‌سابقه در روابط فراآتلانتیک و کسری امنیت در اروپا، اتحادیه اروپا را به‏سمت کاهش وابستگی راهبردی و دفاع از ارزش‌ها و منافع خود سوق داده است. باتوجه‏به تجارب گذشته، این تحولات حاوی‏ فرصت‏های کم‌نظیری برای توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپا است؛ به‏ویژه که ایران خود یکی از موضوعات محوری اختلاف و ازجمله عوامل مهم ایجاد شکاف در دو سوی آتلانتیک است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Transatlantic Relations After Brexit and Trump: Implications for

نویسندگان [English]

  • Azizollah Hatamzadeh 1
  • Yaser Nooralivand 2
2 .
چکیده [English]

Given the fact that convergence and divergence in transatlantic relations and the role of Britain in the European Union have always been two important and determining factors in the EU's relationship with Iran, this article asks what implications Brexit and the presidency of Donald Trump in the United States could have for transatlantic relations and Iran. This paper assumes that Brexit and Trump's presidency—which have led to an unprecedented gap in transatlantic relations and security deficit in Europe—have promoted the EU to move toward reducing its strategic dependence and defend its own values and interests. Past experience has shown that such developments offer unique opportunities for the expansion of the Islamic Republic of Iran's relations with Europe, particularly considering the fact that Iran is one of the main bones of contention that have driven a wedge between governments on the two sides of the Atlantic Ocean.  
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union
  • United States
  • Brexit
  • Trump
  • Islamic Republic of Iran
ایزدی، پیروز (1388)، " روابط فراآتلانتیکی در دوره اوباما"، فصلنامه راهبرد، سال هیجدهم، شماره 51، تابستان 1388، صص 181-193.
تخشید، محمدرضا و عزیزاله حاتم‌زاده (1397)، هم‏گرایی و واگرایی فراآتلانتیکی در امنیتی‌سازی جمهوری اسلامی ایران؛ روندها و الگوها، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال بیست و یکم، شماره اول، شماره مسلسل 79.
خالوزاده، سعید (1384)، "کالبدشکافی روابط سیاسی- امنیتی ایالات متحده و انگلستان پس از جنگ جهانی دوم"، کتاب اروپا 5 ویژه روابط آمریکا و انگلیس، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
منوری، سیدعلی (1384)، "محور انگلوساکسون و مدیریت بحران‌های بین‌المللی پس از جنگ سرد در چارچوب سازوکار موازنه قدرت"، کتاب اروپا 5 ویژه روابط آمریکا و انگلیس، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
هارل، پیتر (1395)، "روابط ویژه واشنگتن- لندن تغییر می‌کند؟ نفع آمریکا از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا"، دیپلماسی ایرانی، بازیابی در: http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1958343.html
یزدان‌فام، محمود (1395)، سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نوزدهم، شماره چهارم، شماره مسلسل 74.
A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy: Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe (2016), available at: http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
Alcaro, R. (2018). All Is Not Quiet on the Western Front Trump’s Iran Policy and Europe’s Choice on the Nuclear Deal. Istituto Affari Internazionali. Retrieved from: http://www.iai.it/sites/default/files/ iaip1807.pdf
Barichella, Arnault (2017), “The Trump Presidency: what consequences will this have on Europe?”, Foundation Robert Schuman, available at: http://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0417-the-trump-presidency-what-consequences-will-this-have-on-europe
Delegation of the European Union to the United States of America(2017),” What is the Transatlantic Trade and Investment Partnership(TTIP)?”, available at: http://www.euintheus.org/press-media/ttip-transatlantic-trade/
Driedger, Jonas J. (2017), “Trump will divide Europe”, available at: https://www.euractiv.com/section/ future-eu/opinion/fridaytrump-will-divide-europe/
European Commission (2018), “European Union, Trade in goods with USA”, available at: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113465.pdf
Frum, David (2017), “Trump’s Plan to End Europe”, The Atlantic, available at: https://www.theatlantic. com/magazine/archive/2017/05/the-plan-to-end-europe/521445/
Gomart, T. et al (2018). Europe, Trump and the Iran Nuclear Deal. Istituto Affari Internazionali. Retrieved from: https://www.iai.it/en/pubblicazioni/europe-trump-and-iran-nuclear-deal
Granieri, Ronald J. (2016), “Special Relationships: The EU, Brexit, and the Atlantic Community”, Foreign Policy Research Institute, available at: http://www.fpri.org/article/2016/06/special-relationships-eu-brexit-atlantic-community/
Hamilton, Daniel S., and Quinlan, Joseph P. (2017), “The Transatlantic Economy: Annual Survey of Jobs, Trade and Investment between the United States and Europe”, Center for Transatlantic Relations, available at: http://transatlanticrelations.org/publication/transatlantic-economy-2017/
Ikenberry G.John. (2002), "America's Imperial Ambition”, Foreign Affairs, Vol.81.No.5. PP, 43-60
Keohane, Daniel and Grevi, Giovani and Helly, Damien (2009), " European Security and Defense policy: The First Ten Years (1999-2009)", European Union Institute for Security studies (ISS), available at: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ESDP_10-web.pdf
Kumar Sen, Ashish (2017),”Can Trump’s Anti-EU Rhetoric Unite Europe?”, available at: http://www. atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/can-trump-s-anti-eu-rhetoric-unite-europe
Mangold, Peter (2001), Success and Failure in British Foreign Policy: Evaluating the Record 1900-2000, Palgrave, St Antonys College, Oxford.
Matera, Paulina (2013), “Transatlantic Relations during the Presidency of Barack Obama: END OF “SPECIAL RELATIONS?”, PRZEGLĄD ZACHODN, No. II, pp. 57-74
Mihalache, Iulian (2016), “Principled pragmatism in EU foreign policy: A return to Realpolitik or rapprochement with Russia”, Centre for Geopolitics & Security in Realism Studies, September 2016.sa
Oliphant, Vicklle and Monika Pallenberg (2016), "Europe's biggest military powers vow to work together DESPITE opposition to EU army", available at: http://www.express.co.uk/news/world/720547/EU-army-push-Italy-Spain-join-France-Germany-calls-for-combined-military-power.
Pifer, Steven (2017), “Is Trump undoing transatlantic relations?”, available at: https://www.brookings.edu/ blog/order-from-chaos/2017/05/31/is-trump-undoing-trans-atlantic-relations/
Rogoway, Tyler (2016), “How President Trump Will Change America’s Military and Foreign Policy”, available at: http://www.thedrive.com/the-war-zone/5960/how-president-trump-will-change-americas-military-and-foreign-policy
Schadlow, N. (2018). The Conservative Realism of the Trump Administration’s Foreign Policy. Retrieved from: https://www.hudson.org/research/14738-the-conservative-realism-of-the-trump-administration-s-foreign-policy
Shapiro, Jeremy (2016), “Hillary Clinton vs Donald Trump - Europe better be ready”, available at: http://www.ibtimes.co.uk/hillary-clinton-vs-donald-trump-what-will-new-us-president-mean-europe-1568129
Shelala II, Robert M. Fite, Brandon and Kasting Nori(2013), “US and Iranian strategic competition: The Impact of the EU, EU3, and non-EU European States”, Center for Strategic and International Studies(CSIS), available at: https://www.csis.org/analysis/us-and-iranian-strategic-competition-impact-eu-eu3-and-non-eu-european-states
The Guardian (2017), “Donald Trump's first UK post-election interview: Brexit a 'great thing'”, available at: https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/15/trumps-first-uk-post-election-interview-brexit-a-great-thing
The New Transatlantic Agenda (1995), available at: http://eeas.europa.eu/archives/docs/us/docs/new_ transatlantic_agenda_en.pdf
The Transatlantic Economic Partnership (1998), available at: http://eeas.europa.eu/archives/docs/us/docs/ trans_econ_partner_11_98_en.pdf
Tim, Oliver and Michael John Williams (2016), “Special relationships in flux: Brexit and the future of the US–EU and US–UK relationships”, International Affairs 92: 3, 547–567.
Wickett, X. (2018). Transatlantic Relations Converging or Diverging?. Chatam House. Retrieved from: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-01-18-transatlantic-relations-converging-diverging-wickett-final.pdf
Reuters (JULY 23, 2018), Former Trump aide Bannon sets up group to undermine EU, available at: https://www.reuters.com/article/us-eu-parliament-bannon/former-trump-aide-bannon-sets-up-group-to-undermine-eu-idUSKBN1KD20J
nytimes (Dec. 18, 2018), Hacked European Cables Reveal a World of Anxiety About Trump, Russia and Iran, available at: https://www.nytimes.com/2018/12/18/us/politics/european-diplomats-cables-hacked.html