راهبرد کلان آمریکا در دوره ترامپ: درس‏‌هایی برای ایران (یادداشت راهبردی)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

روی کار آمدن دونالد ترامپ مباحث متعددی را در زمینه آینده «راهبرد کلان» ایالات متحده و تأثیر آن بر سیاست خارجی این کشور برانگیخته است. تشخیص ماهیت و کیفیت راهبرد کلان آمریکا در دوره ترامپ و احتمال پایداری یا دگرگونی آن در آینده، در فهم سیاست خارجی ایالات متحده و آمادگی در برابر روندها و رویدادهای متأثر از آن دارای اهمیت اساسی است. به خصوص جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با اقدامات ترامپ در زمینه خروج از برجام، اعاده تحریم‏ها و فشار همه جانبه، به میزان بیشتری علاقه‏مند به درک راهبرد کلان ایالات متحده در حال و احتمال دگرگونی آن در آینده خواهد بود. یادداشت راهبردی حاضر با مرور برخی آثار منتشر شده در حوزه دانشگاهی در آمریکا به بررسی راهبرد کلان آمریکا در دوره ترامپ و تحولات احتمالی آن در آینده به خصوص در رابطه با ایران پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


یادداشت راهبردی فاقد فهرست منابع است
یادداشت راهبردی فاقد فهرست منابع است
The strategic note does not have a sources
The strategic note does not have a sources