انقلاب منابع آشکار در هزاره سوم: چالش‌ هستی‌شناختی اطلاعات

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا با وقوع انقلاب خبری، که یکی از ویژ‌گی‌های عمده آن انقلاب در منابع آشکار می‌باشد، چالشی پیش روی هویت اطلاعات قرار گرفته است که می‌تواند موقعیت هستی‌شناختی اطلاعات را دچار تحول نماید؟ بدین منظور، ابتدا و پس از معرفی مفاهیم اولیه، تحول در منابع اطلاعات آشکار در ذیل انواع روش‌های جمع‌آوری ارائه می‌شود. سپس، به بررسی تأثیرات انقلاب خبری و منابع آشکار بر جنبه‌های مختلف اطلاعات شامل شفافیت، پاسخ‌گویی، پنهان‌کاری و پنهان‏بودگی، رابطه تولیدکننده و مصرف‏کننده اطلاعات، خارج‏شدن منابع جمع‌آوری از انحصار سازمان‌های اطلاعاتی، حجم انبوه اخبار و قابلیت اعتماد به آنها و نقش فن‌آوری اطلاعات (اخبار) در اطلاعات می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Open Source Revolution in the third millennium: Ontological challenge for intelligence

نویسنده [English]

  • gholamreza salar kia
چکیده [English]

which brings about revolution in open source intelligence, challenge intelligence ontologically? Author first describes the basic concepts, and then explains transformations in Open source intelligence as one of the collection methods. To answer the question,  He analyses information revolution and open source revolution effects odd different aspects of intelligence such as: transparency, accountability, secrecy, relation between intelligence producer and consumer of intelligence. He claims that open source revolution restricts monopoly of intelligence production by intelligence organizations and decreases the level of secrecy. Author also assumes that multitude of information available in information revolution era, makes some uncertainties on validity and reliability of data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Revolution
  • open source revolution
  • ontological challenge of intelligence
  • Secrecy