هشداردهی: کارکرد تحلیل‌ اطلاعاتی در پیش‏گیری از غافل‏گیری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده


هدف اصلی از تحلیل‌ها‌ی امنیتی ـ اطلاعاتی، آینده‌نگری و هشداردهی نسبت به رویدادها و وقایع در آینده است تا از بروز بحران‌ها، غافل‏گیری‌ها و شکست‌های امنیتی جلوگیری شود. مهمترین ادعای این نوشتار آن است که اتخاذ رویکرد آینده‌نگرانه و ایجاد نظام هشداردهی مناسب، می‏تواند منجر به تقویت نقش سرویس‏های اطلاعاتی در تولید پیش‏آگاهی نسبت به وقایع شده و از وقوع وضعیت‏های غافل‏گیرانه بکاهد. نظام هشداردهی نیز باید مبتنی بر تعیین احتمالات، تأثیرات هر احتمال و رتبه‏بندی احتمالات باشد. در این صورت، تحلیل اطلاعاتی می‌تواند به انجام وظایف اصلی و ذاتی نزدیک شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Warning: function of intelligence analysis in prevention of failure

نویسنده [English]

  • ebrahim hajiani
چکیده [English]

about future events to prevent security crisis, failures and surprise. The main claim of author is that adopting futurist approach and designing warning system, can  strengthen intelligence organizations role in production of pre-knowledge about  events to prevent surprise situations. Warning system must be based on probability determination, and ranking probable. This way, intelligence analysis could approach it’s main and essential functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligence analysis
  • Future Studies
  • prediction
  • warning
  • surprise
  • intelligence failure
  • warning system