تأملی نظری در ماهیت و روند تغییر در جهان عرب

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
مقاله حاضر به پژوهش در پاسخ بدین پرسش می‌پردازد که ماهیت تغییرات جهان عرب در 2011 را در قالب کدام نظریه می‌توان فهم و تبیین کرد و مهمتر از آن اینکه، آهنگ آتی تغییرات مزبور را چگونه می‌توان برآورد نمود؟ فرضیه‌ای که در صدد آزمون آن هستیم، بدین قرار است که شش نظریه دولت درمانده، خیزش علیه تحقیر، نفوذ فراگیر، موج چهارم دموکراسی، تعدیل آمریکاستیزی و بازگشت به هویت اسلامی، هر کدام وجه مهمی از تغییرات اخیر را توضیح داده‌اند، اما نظریه‌ دیگری به نام «حکم‏رانی آناکرونیستی» یا حکم‏رانی نا‌همزمان و نا‌بهنگام، علاوه بر آن نظریات قادر به تبیین ابعاد فرومانده ماهیت و دلالت‌های این تغییرات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theoretical Contemplation on Nature & Trend of Change in Arab World

نویسنده [English]

  • ghadir nasri
چکیده [English]

This Article tries to answer this question: which theory can help us to understand & explain the Nature of Arab World Changes in the nature of Arab World Changes in sol, and predict the future trends of these changes? Author argues that everyone of these six theories including failed state, uprising against humiliation, Pervasive penetration, fourth Wave of Democracy, modification of Anti – Americanism and return ti Islamic Identity, can Explain some aspects of changes in Arab world, Mean while, the theory of "Anachronistic Governance", Can give us a more comprehensive Explanation of these changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • Regime change
  • Failed State
  • Anachronistic Governance
  • Anti – Americanism
  • Fourth Wave of Democracy
  • Humiliation
  • Pervasive Penetration