تأثیر شبکه‏های اجتماعی و کانال‏های ماهواره‏ای در وقوع و تکوین انقلاب‏های عربی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
هدف اصلی این نوشتار، بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های ماهواره‌ای در وقوع و تکوین انقلاب‌های عربی می‌باشد. در واقع، تاریخ جدید عربی در سایه جهانی‏شدن و شبکه‌های اجتماعی رقم خورده است. به تبع، انقلاب‌های جوانان عرب، ادبیات جدیدی را در روابط بین‌الملل و مطالعه انقلاب‏های مجازی و پست‏مدرن به وجود می‌آورد که خود گویای این نکته خواهد بود که خاورمیانه را دیگر نمی‌توان از دیدگاه‏های جامعه‏شناسی سیاسی صرف غربی مطالعه کرد. از همین زاویه است که این نوشتار سعی می‌کند از منظر نظریه‌های انتقادی و مطرح‏شده از سوی نویسندگان عرب، به بررسی و کندوکاو انقلاب‌های عربی بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Social Networks & Satellite Channels in Constitution of Arabic Revolutions

نویسنده [English]

  • nabi allah ebrahimi
چکیده [English]

The main purpose of this article is to review social Networks & satellite channels Role in occurrence & constitution of Arab revelations. Author argues that new history of Arab world has been shaped under the shadows of globalization & social networks. Arab youth revolutions brings about anew literature in IR & study of virtual & postmodern revolutions, which in turn shows that western political sociological approaches are not valid frameworks to study middle east. That's why, this article tries to investigate Arab revolutions by critical theories & writings of Arab authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Net Works
  • Arabic Revolutions
  • Facebook
  • Aljazeere