بررسی مقایسه‏ای انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
مقاله حاضر، به بررسی مقایسه‏ای انقلاب اسلامی ایران و انقلاب 25 ژانویه مصر می‏پردازد و مفروضه آن این است که بدون این بررسی، فهم و تبیین انقلاب مصر ممکن نیست. پشتوانه نظری مقاله، نظریه فرایند انقلابی و همچنین، نظریه «فرصت سیاسی» در چارچوب جامعه‏شناسی جنبش‏های اجتماعی است. کاربست این نظریه‏ها نشان می‏دهد انقلاب اسلامی ایران فرصت سیاسی مناسبی برای جنبش انقلابی مصر فراهم نمود تا در زمانی کوتاهتر و با صرف هزینه‏ای کمتر به پیروزی برسد، اما درس‏گیری رژیم مبارک، ارتش مصر و ایالات متحده از انقلاب ایران موجب شده است آنها در پی محدودکردن فرصت اسلام‏گرایان برای تسخیر کامل فضای سیاسی و گذر از اسلام‏گرایی اجتماعی به اسلام‏گرایی سیاسی باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Islamic Revolution of Iran & Egypt Revolution

نویسنده [English]

  • farzad poor saeed
چکیده [English]

This article using this method, is going to Compare Islamic Revolution of Iran (1979) & Jan. 25th Revolution in Egypt, and assumes that without such an analysis, it's not possible to understand & explain Egypt Revolution. Theoretical Background of article is theory of Political opportunity from sociological framework for analysis of social movements. By Application of these theories, author argues that Islamic Revolution of Iran, provided a suitable political opportunity for revolutionary movement in Egypt & decrees as its costs & length in the way to victory. But Mubarak Regime, Egypt military forces & U.S. by learning from Iran's revolution, try their best to limit political opportunities for Islamists to conquer the whole political sphere of Egypt & manage the transition from Social Islamism toward Political Islamism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • revolutionary mobilization
  • Political Opportunity
  • Post Islamism
  • Islamism
  • Revolutionary Action