نقش کنش‏گران فراملی در جنبش‏های 2011 جهان عرب

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
چشم‏انداز تحولات سیاسی جهان عرب، با توجه به جنبش‏های اعتراضی اخیر، تابع متغیرهای متعددی است. نیروها یا کنش‏گران خارجی مجموعه‏ای از مهمترین متغیرهایی هستند که آینده سیاسی جهان عرب را تحت تأثیر قرار داده‎‏اند. نحوه موضع‏گیری و دخالت کنش‏گران خارجی- شامل دولت‏ها، نهادهای بین‏المللی دولتی و کنش‏گران غیردولتی- در امور کشورهای عربِ درگیر با اعتراضات، تابع متغیرهای دیگری است که امنیت و منافع اقتصادی در رأس آنها قرار دارند و سپس، ملاحظاتی چون دموکراسی، حقوق بشر و رهایی از سلطه قدرت‏های بزرگ مطرح می‏شود. در عمل، بیشتر دخالت‌ها از سوی کنش‌گران دولتی صورت گرفته و این دخالت‌ها، اکثراً به نفع هواداران تحولات بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات