صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به تروریسم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

اقدامات تروریستی و چالش‌های ناشی از آن موجب گردیده جامعه بین‌المللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند. در چارچوب تصویب اساسنامة رُم در سال 1998 و تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بین‌المللی مورد اهتمام مقرر گردید. در سال 1994، کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص پیش‌نویس دیوان کیفری بین‌المللی، پیشنهادی مبنی بر درج یک طبقة دیگر از جرایم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان از جمله «جرایم معاهداتی» شامل تروریسم، قاچاق مواد، آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون‌های چهارگانة 1949 ژنو را ارائه کرد که عدم توافق ‌نظر در این رابطه، موجب گردید تروریسم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد. با وجود این، مطابق استدلال مقاله حاضر، این اقدامات می‌توانند در چارچوب تعریف یکی از جرایمی قرار گیرند که پیشتر در صلاحیت قضایی دیوان قرار گرفته‌اند؛ یعنی جرایم ضد بشری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisdiction of the International Criminal Court in dealing with terrorism

نویسنده [English]

  • Peyman Namamyan
چکیده [English]

Terrorist acts and challenges caused by them have led the international society to adopt several instruments to deal with them. On the other hand, within the Rome Statute in 1998 and establishment of the International Criminal Court, a special mechanism was approved to cope with the international crimes. The ICC enjoys merely the legal jurisdiction against the most important crimes according to the International Law; however, in 1994 the International Law Commission proposed that some other treaty crimes, including terrorism, to be covered under the scope of the ICC jurisdiction but its failure to conclude on this matter not to be enshrined under the ICC jurisdiction. Of course, one could argue that even though trail of terrorists is not envisaged in the ICC, but it is possible to bring those crimes under another part of the jurisdiction of the ICC which is already accepted and it is crime against humanity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Jurisdiction of the International Criminal Court
  • Terrorism
  • War Crimes
  • Crimes against humanity
  • Genocide
  • Article 7th of the Rome Statute