مفهوم امنیت ایمانی در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر درصدد است مفهوم قرآنی امنیت را در مطالعات امنیتی مطرح کند. این نوع امنیت، امنیت ایمانی یا امنیت مبتنی بر ایمان به خداوند است و از قرآن کریم که کلام الهی است، استخراج شده است. مطابق فرضیه مقاله، مرجع و معیار این امنیت، ایمان می‏باشد، زیرا ایمان از کانونی‏ترین مفاهیم قرآنی است که به نوعی تمام حیات این‏دنیایی و آن‏دنیایی بر آن استوار است. در عین حال، قرآن نوعی فلسفه وجودی امنیت را مطرح می‏کند که با فلسفه خلقت و هبوط انسان در ارتباط است و نوع خاصی از انسان‏شناسی را پدید می‏آورد که بدون آن، مطالعه ابعاد و وجوه امنیت یا یافتن قواعد امنیتی ممکن نیست. همچنین، مقاله بر اساس ابعاد و قواعد امنیتی مطروحه در قرآن، امکان مقایسه این نوع امنیت را با مطالعات امنیتی موجود، به ‏ویژه امنیت ملی، فراهم می‏سازد. مقاله نشان می‏دهد این نوع از امنیت با مطالعات امنیتی از اشتراکات بسیاری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Concept of Faith Oriented Security in the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Davood Qarayaq Zandi
چکیده [English]

This paper aims at raising a Quran based concept of security. This kind of security is based on the belief in God and is extracted from the Holy Quran which is the words of the God. According to the hypothesis of the paper, the security refers to the belief, because the belief is one of the main core concepts of the Holy Quran which in turn is the foundation of the mundane and the hereafter life. However, the Holy Quran provides a raison d'être of security that is linked to the philosophy of creation and descent of humankind and leads to a special kind of anthropology without of which neither the study of aspects and faces of security nor  the recognition of security regulations could be possible. Based on the relevant aspects and rules of security in the Holy Quran, this paper compares this kind of security with the current concepts of security including national security and finally it shows that there are many similarities between these concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Faith Oriented Security
  • Security Studies
  • Security Raison d’être
  • national security