کاربردهای امنیتی انسان‏شناسی حکمت متعالیه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

علوم انسانی اسلامی ‏و بومی ‏در گرو بهره‏برداری از فلسفه اسلامی ‏به جای فلسفه‏های غربی است. حکمت متعالیه، از ظرفیت خوبی برای ورود به عرصه علوم انسانی برخوردار می‏باشد. علوم و مطالعات امنیتی، در سال‏های اخیر، در کشور ما از رونق خوبی برخوردار شده، اما تلاش درخور توجهی برای طرح مباحث امنیتی، با تکیه بر مبانی فلسفه اسلامی، به ویژه حکمت متعالیه، صورت نگرفته است. هدف مکتوب حاضر، ارائه کاربردها و وجوه امنیتی انسان‏شناسی چهار تن از حکمای حکمت متعالیه؛ یعنی صدرالمتألهین، علامه طباطبایی، امام خمینی و استاد مطهری است. مدعای مقاله این است که بر اساس مبانی حکمت متعالیه و به ویژه، مبانی انسان‏شناختی که در این مقاله محور بحث و بررسی ماست، به جای علم امنیت، باید از «علوم امنیتی» سخن بگوییم. بر این اساس، از سه الگوی متعالی، متعارف و متدانی در حوزه مباحث امنیتی یاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Security Uses of Anthropology according to Transcendent Wisdom

نویسنده [English]

  • najaf lak zaee
چکیده [English]

Development of Islamic and indigenes a human science is subject to use the Islamic philosophy rather than the Western philosophy. In this way, the Transcendent Wisdom has an excellent capacity. Recently, the security studies has been remarkably developed inIran, however, there has been no acceptable efforts to study security through the prism of Islamic philosophy and specially Transcendent Wisdom. This paper aims at introducing the security uses of anthropology based on four masters of Transcendent Wisdom, namely, Sadra, Tabatabai, Imam Khomeini and Motahari. And the author argues that based on the foundations of Transcendent Wisdom and specially the anthropological aspects which are studied in this paper, instead of Science of Security we should refer to Security Sciences, as with any anthropology, a special science of security can be developed and that is why there are three relevant patterns including, Transcendent, Customary and Low one.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • security models
  • transcendent security
  • Customary Security
  • Low Security
  • Islamic security
  • Security Anthropology