گونه‏شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر و پیامدهای سیاسی - امنیتی آن در جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

جنبش‌های اسلامی، ویژگی‌های متنوع و مختلفی دارند که از لحاظ شکلی و سازمانی، فکری و عقیدتی، اهداف و منافع، محیط تاریخی و جغرافیایی، عملکرد و مبارزه و دیگر موارد، قابل طرح و مداقه علمی‌اند. هدف ما در این پژوهش، گونه‏شناسی فکری این جنبش‏ها می‏باشد. قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که اولا،ً این جنبش‏ها بر اساس مبانی فکری، به چند جریان مهم تقسیم می‏شوند؟ و ثانیاً، پیامدهای سیاسی - امنیتی این دیدگاه‏های فکری متفاوت در جهان اسلام، چه خواهد بود؟بر این اساس، نویسنده معتقد است احیای هویت، به عنوان مهمترین دغدغه جنبش‏های اسلامی معاصر، ارتباط تنگاتنگی با امنیت در جهان اسلام دارد، اما در مورد نحوه تأثیرگذاری احیاگری این جنبش‏ها، باید به تفاوت‏هایشان در نوع نگرش به مقوله هویت توجه کرد. با توجه به پتانسیل‏های فقهی و کلامی، به نظر می‏رسد تنها جنبش‏های اسلامی عقل‏گرای اجتهادی توانائی لازم را برای ایجاد الگوی سیاسی بدیل در جهان اسلام و ایجاد امنیتی پایدار و همه‏جانبه در آن دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Intellectual Typology of the Contemporary Islamic Movements and its Political – Security Implication in the Muslim World

نویسنده [English]

  • Yahya Fouzi
چکیده [English]

The Islamic movements contain divers and different features which can be studied from several aspects including formal, organizational, intellectual, ideological, aims and interests, historical and geographical environment, performance, movement and etc. This paper intends to study the intellectual typology of these movements through raising the following questions: How many fraction they are? And what are the implications of these fractions? In this regard, the author believes that identity revival, as one of the main concerns of the contemporary Islamic movements, has a very close relationship with the security of the Islamic world, however, the way of revival by these movements depends on their different views on the issue of identity. Given the potentials of jurisprudence and Kalam, it seems that it is only the Islamic rationalist movements based on Ijtihad that can provide an alternative political model in the Muslim world and develop holistic and sustainable security thereof.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic movements
  • text
  • Ijtihad
  • Security
  • Identity
  • Islamic world