گفتمان اسلام سلفی و جهانی‏شدن امنیت خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این نوشتار، بررسی تأثیر گفتمان سلفی در جهان اسلام بر جهانی‏شدن امنیت خارمیانه است. این پژوهش، طبق رویکرد بابی سعید به مسئله اسلام سیاسی، این مقوله را با پوشش گفتمانی مطالعه می‏کند. اسلام سلفی به مثابه گفتمان، با موضع رادیکال خود در مقابل گفتمان سکولار غرب، تاحد زیادی باعث دل‏مشغولی جامعه بین‏المللی شده است. گفتمان مذکور، به دلیل  به چالش کشیدن نظم بین‏المللی غربی و ارجاع به دال اسلامی- هویتی  خویش، به یکی از مدلولات جهانی‏‏شدن امنیت تبدیل شده و موجب ورود «اسلام سلفی» به سرفصل‏های مطالعات امنیت بین‏الملل شده است. فرضیه این پژوهش اینگونه صورت‏بندی می‏شود که «به دلیل خاستگاه گفتمان اسلام سلفی در خاورمیانه، امنیت این منطقه، در پرتو گسترش آن گفتمان به سایر نقاط جهان، جهانی شده است». با جهانی‏شدن امنیت، گفتمان‌هائی چون اسلام سلفی، با ورود به دنیای مجازی، دال امنیتی خود را بیشتر به رخ می‌کشند. جایی که میان اسلام  سلفی و جهانی‏شدن تطابق حاصل شود، شاهد گستردگی و اشاعه هستی‌شناسی عدم امنیت غربی خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Islamic Salafi Discourse and Globalization of Security in the Middle East

نویسنده [English]

  • Nabi Allah Ebrahimi
چکیده [English]

The main goal of this paper is to study the influence of the Salafi discourse in the Islamic world on the security in theMiddle Eastand like the Baabi Sa’eid’s approach towards the political Islam, the author uses the discourse methodology in this paper. Due to its radical position against the secular western discourse, the Salafi Islam has caused grave concerns for the international society. This discourse, given to its challenges against the western international order and moving forward the Islam – identity based approach, has drawn great attention under the issue of globalization of security and therefore, Salafi Islam has been one of the important topics in the international security studies. In this way, the hypothesis of this paper is as follows: “given the origins of the Salafi Islam discourse in theMiddle East, and in the light of its proliferation in the world, the security of this region has been globalized”. With the globalization of the security, discourses like the Salafi Islam has appeared in the virtual spatial and therefore its security readings have been much more visible in the literature. Wherever the Salafi Islam matches with the globalization, we will witness greater promotion and spread of an epistemology which believes that the Western discourse cannot provide proper security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • international relations
  • Security Studies
  • The Salafi Islam Discourse
  • Globalization
  • Middle East