ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

رهیافت‌های گوناگونی در مطالعه ابعاد امنیت ملی وجود دارد. افراد و رهبران کشورها نگاه متفاوتی به امنیت ملی دارند. بررسی آراء و اندیشه‌های راهبران کشورها در این مورد می‌تواند نشان‏دهنده نگرش آنها به امنیت ملی و تعیین‏کننده اولویت‌های آنان در برخورد با مسایل و مشکلات امنیتی باشد.این مقاله نگاهی دارد به آرا و اندیشه‌های امام خمینی(ره) در مورد ابعاد گوناگون امنیت ملی. پرسش اصلی مقاله این است که امام خمینی(ره) چه نگاهی نسبت به ابعاد گوناگون امنیت ملی داشت و این نگرش با کدام‏یک از رهیافت‌های موجود در این زمینه، نزدیکتر است؟ روش نوشتار حاضر برای درک و تبیین ابعاد امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره)، ارزیابی و بازندیشی در مجموعه سخنرانی‌ها، پیام‌ها، مصاحبه‌ها و همچنین سیره عملی ایشان است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد امام خمینی(ره)، فراتر از بعد دنیوی و علاوه بر آن، به بعد اخروی امنیت اصالت داده و در عین حال، در جنبه مادی یا دنیوی نیز اهمیت والاتری برای بعد سیاسی امنیت قائل بوده‏اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Main Aspects of Security in Imam Khomeini’s Views and Thinking

نویسنده [English]

  • Farhad Darvishi
چکیده [English]

There are many approaches for national security studies and the leaders and the people view national security from different perspectives. A consideration of these views can indicate this difference and the concerned priorities in dealing with security problems. Looking at Imam Khomeini views and thinking on several aspects of security, this paper’s main question is as follows: what was the view of Imam Khomeini regarding aspects of security and which security approach is closer to this view? To answer this question, the paper focuses on Imam Khomeini’s speeches, messages, interviews as well as his practices. Lastly, the findings are indicating that rather than the mundane aspect of security, the otherworld aspect was more important for Imam Khomeini and even within the mundane aspect, political aspect was more important for him.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Security
  • national security
  • Politics
  • Mundane and Otherworld Salvation