ماهیت حقوقی تروریسم؛ مطالعه موردی رویداد غزه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

با آنکه کنش‏های تروریستی، همسانی‌هایی با جنگ و جرم دارند؛ ولی گزینش هر یک از این دو برای ماهیت حقوقی تروریسم، ویژگی‏ها و نشانه‏های متفاوتی به بار می‏آورد.نگاه بزه‏محورانه به تروریسم از دریچه مرتکب و رفتار وی است، ولی نگاه جنگ‏محورانه با سنجه گروه یا شبکه تروریستی انجام می‌گیرد. روشن است هنگامی که تنها تروریست و رفتار بزهکارانه‌اش سنجه ارزیابی قرار می‏گیرد، یک مقرره کیفری شکسته شده و فرجام کار، کیفردادن انجام‏دهنده بزه است، ولی هرگاه به گروه تروریستی (همچون القاعده) نگریسته می‌شود، نیرویی دیده می‏شود که ویژگی‏هایی چون یکپارچگی و پیوستگی، هدف‏داربودن، داشتن برنامه، پشتیبانی‏شدن از سوی کشور‏ها و گروه‏ها یا اشخاص و از همه برجسته‏تر، تلاش بر سر کیش و آیین با دستاویز خشونت، داشته و آن را فراتر از یک گروه یا شخص بزهکار نشان می‌دهد. در این نوشتار افزون بر گذاردن تروریسم در ترازوی جنگ و جرم، تلاش خواهد شد به صورت نمونه‏ای به رخداد غزه که در پایان سال 2008 روی داد، پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Nature of Terrorism; the Case of Gaza

نویسنده [English]

  • Hasan Alipour
چکیده [English]

Although terroristic actions are similar to war and crime actions, however, in terms of legal nature of terrorism, adoption of each of them will lead to different implications.


If terrorism is seen through guilt actions, the terrorist and his/her behavior should be focused on, however, if it is taken as equal to war crimes, the evaluation and judgment should be based on group or network actions. Obviously, at the first level, a rule has been violated and therefore the perpetrator is punished, however, in case of the latter, like Al-Qaida, it has got cohesion and solidarity, with specific purpose and program, supported by some entities and more than that it attempts to resort to brutality on imposing a belief and finally to pretend itself beyond of a group or individual.  IN this paper, given war and crime actions, terrorism is weighed and then the findings will be applied on theGazaincident in the end of 2008.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • guilt
  • war
  • International instruments
  • Gaza Incident