بازیگران مؤثر بر عراق آینده: منافع و سناریوها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در صحنه معادلات قدرت در عراق جدید، چهار دسته از بازیگران، یعنی آمریکا و نیروهای ائتلاف، گروههای قومی و مذهبی داخلی، همسایگان عراق و سازمان‏های تروریستی و خشونت‏طلب جهانی حضور دارند و هر یک می‏کوشند آینده‏ای برای عراق رقم زنند که دلخواه و مطلوبشان است.در این مقاله، کوشش می‏شود با تحلیل اهداف، امکانات، منافع و استراتژی‏های بازیگران مزبور، برآوردی از اوضاع کنونی و آینده عراق در قالب سناریوهای کوتاه مدت ارائه شود و در پرتو آن، سناریوی مطلوب جمهوری اسلامی ایران در بین گزینه‏های محتمل عراق آینده، ارزیابی و مورد تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficient Actors in Future Iraq: Interests and Scenarios

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Gasemi
چکیده [English]

There are four prominent actors in new power balance inIraq: US and UN forces, internal Ethnic and religious groups,Iraq's neighbors and global terroristic institutions. Each of them tries to make the futureIraqin its own favorite way.This essay tries to evaluate the present and future situations inIraqby explaining goals, facilities, interests and strategies of the mentioned actors. In addition,Iran's favorite scenario about futureIraqis discussed among other probable options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Iraq
  • Kurds
  • Shias
  • US
  • Al Qaeda
  • Iraq's Neighbors
  • Islamic Republic of Iran