برآورد استراتژیک عراق آینده

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

عراق آینده، برآیندی از وضعیت کنونی و گذشته این کشور، نوع بازیگری و تمایلات بازیگران مؤثر اعم از داخلی و خارجی، فرصت‏ها و تهدیدات پیش‏روی و آسیب‏پذیری‏ها و مزیت‏های آن در عرصه داخلی و منطقه‏ای است. در این چارچوب، مقاله حاضر به تخمین راهبردی عراق آینده می‏پردازد و این مهم را از خلال نقد سناریوی ایده‏آلیستی امکان‏پذیر می‏داند. این سناریو، شامل وضعیتی است که قانون اساسی عراق جدید، در قالب نوعی هدف‏گذاری راهبردی برای آینده این کشور ترسیم کرده و شامل دو هدف دموکراسی‏سازی در داخل و صلح‏طلبی در سیاست خارجی است. نویسنده برای نقد این سناریو از رویکرد ساختاریابی سود می‏جوید و از خلال این نقد، به برآورد استراتژیک عراق آینده می‏پردازد. مطابق این رویکرد، واقعیات ساختاری عراق در چارچوب تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و اقتصاد سیاسی این کشور، موجب محدودیت‏ سناریوی ایده‏آلیستی و کشاکش میان آرمان‏ها و واقعیات در عراق آینده می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات