چشم‏ انداز توازن قدرت در قفقاز در پرتو تحول در روابط ترکیه - ارمنستان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی معادله قدرت در قفقاز در پی بهبود مورد انتظار روابط ترکیه و ارمنستان نشان می‏دهد ترکیه به خاطر ملاحظاتی چون، کاهش فشار بین‏المللی، ورود به اتحادیه اروپا، امنیت و انتقال انرژی، نفوذ بیشتر در قفقاز و ایجاد محیط امن منطقه‏ای درصدد بهبود روابط با ارمنستان است. ارمنستان نیز به خاطر اهداف راهبردی همچون کاهش وابستگی نظامی - اقتصادی به روسیه، رفع محاصرۀ اقتصادی، خروج از انزوای ژئوپلتیکی، پاسخ به بحران‏های داخلی و دستیابی به امنیت منطقه‏ای، گرایش زیادی به بهبود روابط با ترکیه دارد. چنین تحولی می‏تواند توازن قدرت در منطقه را تغییر دهد. تغییر مؤلفه‏های ژئوپلتیکی در قفقاز مانند تغییر ائتلاف‏ها و ظهور نظم نوین منطقه‏ای، تحول سازوکارها و ترتیبات امنیتی، تأثیر بر بحران قره‏باغ و به ویژه اقتصاد انرژی، امنیت انرژی و همکاری‏های اقتصادی در منطقه، از این جمله‏اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Power Balance in Caucasia with Regard to the changes in Turkey- Armenia Relations

نویسنده [English]

  • Mirghasem Banihashemi
چکیده [English]

Power balance in Caucasia following an extension in Turkey- Armenia relations shows that the necessity of decreasing international pressure, entering EU, providing energy transportation security, having more influence on Caucasia and creating a safe region have caused Turkey to extend its relations with Armenia. On the other hand, some strategic ends like decreasing its military and economic dependence onRussia, removing economic sanctions, exiting geopolitical isolation, managing its internal crises and providing regional security, have madeArmeniato develop its relations withTurkey. Such an evolution can change the existing power balance in the region. A change in the geopolitical parameters like the formation of new coalitions, new regional order, evolution of security mechanisms and arrangements, Gara Bag crisis, energy economy, energy security and economical cooperation in the region are the consequences of the new power balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • South Caucasia
  • Turkey
  • Armenia
  • Power Balance
  • Energy Economy
  • Gara Bag Crisis