چشم‏ انداز توازن قدرت در قفقاز در پرتو تحول در روابط ترکیه - ارمنستان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی معادله قدرت در قفقاز در پی بهبود مورد انتظار روابط ترکیه و ارمنستان نشان می‏دهد ترکیه به خاطر ملاحظاتی چون، کاهش فشار بین‏المللی، ورود به اتحادیه اروپا، امنیت و انتقال انرژی، نفوذ بیشتر در قفقاز و ایجاد محیط امن منطقه‏ای درصدد بهبود روابط با ارمنستان است. ارمنستان نیز به خاطر اهداف راهبردی همچون کاهش وابستگی نظامی - اقتصادی به روسیه، رفع محاصرۀ اقتصادی، خروج از انزوای ژئوپلتیکی، پاسخ به بحران‏های داخلی و دستیابی به امنیت منطقه‏ای، گرایش زیادی به بهبود روابط با ترکیه دارد. چنین تحولی می‏تواند توازن قدرت در منطقه را تغییر دهد. تغییر مؤلفه‏های ژئوپلتیکی در قفقاز مانند تغییر ائتلاف‏ها و ظهور نظم نوین منطقه‏ای، تحول سازوکارها و ترتیبات امنیتی، تأثیر بر بحران قره‏باغ و به ویژه اقتصاد انرژی، امنیت انرژی و همکاری‏های اقتصادی در منطقه، از این جمله‏اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات