امنیت نرم و چرایی اهمیت آن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

معاونت پژوهشی

چکیده

برای تأمین امنیت ابزارها و شیوه‌های مختلفی وجود دارد که متأثر از سه نوع قدرت نظامی، اقتصادی و جذب‌کنندگی است. امنیت نرم، وضعیتی است که با ایجاد و تقویت توان جذب‏کنندگی در جامعه به وجود می‌آید. پرسش اساسی این پژوهش این است که چه عواملی در پیدایش این گرایش در میان دولت‌ها مؤثر بوده است؟برای پاسخ به این پرسش‌، مفهوم قدرت و امنیت نرم و سخت و مبانی فکری امنیت نرم به اختصار تشریح می‌شود. در بخش‌های بعدی، عوامل مؤثر در توجه به امنیت نرم در سطح بین‌المللی و سطح داخلی بیان می‌شود. تضعیف پارادایم واقع‌گرایی در عرصه سیاست، تحول در مفهوم امنیت و گسترش دامنه شمول آن، جهانی‏شدن و پیامدهای آن بر امنیت، گسترش ارزش‌ها و نظام‌های دموکراتیک در جهان، گسترش جنبش‌های نوین اجتماعی، ویژگی‌ها و مزیت‌های امنیت نرم، انقلاب انتظارات و دولت‌های پاسخگو و ویژگی‌های اساسی خود جمهوری اسلامی ایران از جمله این عوامل هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Soft Security and Its Importance

نویسنده [English]

  • Mahmood Yazdanfam
.
چکیده [English]

There are various ways and tools for providing security which are affected by three types of power: military, economic, and attraction. Soft security is a kind of security that can be created through attraction power in the society. The basic research question is that which factors have been effective in the emergence of this tendency among governments.   To answer this question, the concepts of power, soft and hard security, and intellectual principles of soft security are briefly described here. In the next sections, factors affecting soft security in international and domestic levels are expressed. Among these factors, undermining the realism paradigm in politics, security concept transformation and its developing domain, globalization and its consequences on security, development of democratic values and systems in the world, development of new social movements, characteristics and advantages of soft security, expectation revolution and accountable governments, and the fundamental characteristics of Islamic Republic of Iran that is more compatible with soft security than hard security or hard power, are more prominent.