مؤلفه‏های تهدید نرم؛ مرور چند تجربه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که مفاد تهدید نرم چیست؟ نگارنده، با مرور ادبیات مربوط به موضوع و یا تمرکز روی سه منطقه شمال غرب روسیه، اتحادیه اروپایی و مجموعه کشورهای آفریقا، به تشریح این مفهوم می‏پردازد.بررسی مقایسه‏ای مجموعه‏های مزبور نشان می‏دهد تهدید نرم و به تبع آن امنیت نرم سه ویژگی اساسی دارد: اولاً به موضوعاتی می‏پردازد که پیش از این در انحصار رشته‏هایی چون جامعه‏شناسی، مدیریت شهری و مجامع خدماتی بودند. ثانیاً درصدد شناسایی، تقویت و به کارگیری سرمایه اجتماعی است و بالاخره اینکه، به حل و رفع دغدغه‏های واقعی یا ذهنی جامعه معطوف است. نکته ظریف‏تر اینکه، هرچند موضوع امنیت نرم جامعه است، ولی کارگزار و ذینفع نهایی آن دولت است که می‏کوشد پس از اطمینان خاطر نسبت به سامان اجتماعی، به تنظیم مناسبات فراملی بپردازد.

کلیدواژه‌ها