بزه¬های سازمان‏ یافته، امنیت و پلیس

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در نگاه حقوق کیفری بزه‌های سازمان‌یافته تنها یک ویژگی برجسته دارد و آن شیوه انجام به طور برنامه ریزی شده، است. این نکته نشان می‌دهد این دسته از بزه‌ها در سنجش با دیگر بزه‌ها دسته‌ای نوین نیستند و بر وارونه آن هر بزه عمدی را می‌توان به طور سازمان‌یافته انجام داد. در عین حال، در بزه‌شناسی، بزه‌های سازمان‌یافته جدا از شیوه ارتکاب که چهره راستین آن است، دو ویژگی دیگر را نیز دارا است که یکی در مالی بودن و دیگر در فراملی بودنش است. سه ویژگی بالا هنگامی که با کنشگران(فاعلان) بزه سازمان‌یافته پیوند داده می‌شود؛ نقش امنیت به عنوان موضوع این بزه‏ها آشکار می‏شود. با این حال، بر وارونه تروریسم که بیشتر بر ضد شهروندان بیگناه رخ می‏دهد، بزه‏های سازمان‏یافته رفتارهایی بر ضد امنیت اقتصادی و امنیت ملی‏اند. پیگرد آنها از سوی پلیس به هیچ روی سنجش‏پذیر با بزه‏های خیابانی و خشونت‌آمیز نیست. به دلیل پیوند بزهکاران سازمان‏یافته با قدرت و نیز به جهت گرامی‏داشتن ظاهری قانون و پاس‏داشتن هنجارها از سوی آنان، پلیس در شناخت و پیگرد این دسته از بزهکاران، پیروزی چشمگیر نداشته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organized Crimes, Security and the Police

نویسنده [English]

  • Hassan Alipour
چکیده [English]

According to the criminal law, the organized crimes have a unique characteristic which is the planned way of accomplishing. This indicates that in comparison with others, these kinds of crimes are not new ones and in spite of it, every crime can be accomplished in an organized manner. In the mean time, based on criminology, other than way of accomplishing, the organized crimes have two other characteristics including their financial and trans-national features. Whenever the above characteristics are linked to the perpetrators of organized crimes, the role of security as the subject of this crime is highlighted. However, despite of terrorism which mainly targets the citizens, these crimes are behaviors against economic and national security. Pursuing those crimes is not comparable to those on the streets or other coercive crimes. Due to the linkage between organized crime perpetrators and the power and also because of formalistic respect to the law and norms by them, police has not been so successful in identification and hunting those criminals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organized crimes
  • Security
  • Police
  • to Purse
  • Pre-emption