منافع ملی در پرتو قوانین موافقت‏ نامه‏ های دوجانبه سرمایه‏ گذاری خارجی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

از اواسط دهه هفتاد، عرصه قانون‏گذاری کشورمان شاهد تصویب تعداد قابل توجهی از قوانین موافقت‏نامه‏های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‏گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولت‏ها بوده است. به رغم تمایل کشورها به انعقاد و امضای چنین موافقت‎نامه‏هایی، به دلیل وجود چالش‏های قابل توجه برای تصویب و اجرای آنها، استقبال از این موافقت‏نامه‏ها یکسان نبوده است. چالش مورد اشاره ناشی از این نکته است که در موافقت‏نامه‏های مذکور، دو مصلحت ملی با یکدیگر روبرو می‏شوند. از یک طرف مصلحت ضرورت توسعه و پیشرفت اقتصادی و همکاری با دیگر کشورها برای نیل به این هدف و از سوی دیگر، مصلحت کنترل، حفظ و صیانت از اموال عمومی و دارائی‏های دولت و جلوگیری از تسلط بیگانه بر منافع و منابع ملی کشور. موافقت‏نامه‏های مذکور، مجال جمع بین این دو مصلحت می‏باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The National Interest in the Light of the Law of Agreement on Bilateral Foreign Investments

نویسنده [English]

  • Nasser Alidousti
چکیده [English]

Since the mid 1970s we have witnessed adoption of remarkable number of agreements on support and encouragement of bilateral foreign investments between the Islamic Republic of Iran and other countries.Although this has been welcomed by many countries, due to some challenges in adoption and implementation of this kind of agreements, they have not been concurred equally. The challenge lies in the fact that within these agreements, two national expediencies are facing each other: the necessity of growth and development and cooperation with others on one hand, and the necessity of control and preserving public and governmental assets in order to prevent domination of foreigners on national resources and interests. The above- said laws is a forum to link these two expediencies.This paper aims to answer the question that how the Constitution and the domestic laws of the Islamic Republic ofIranand the agreements of bilateral foreign investments can link the two expediencies.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Law of Support and Encouragement of Agreements on Bilateral Foreign Investments
  • Confiscation
  • Nationalization
  • Settlement of Disputes
  • Arbitration
  • Foreign Investment