قواعد و هنجارهای بین‌المللی: پیدایش، تحول و تأثیرگذاری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

به رغم سرشت اقتدارگریز نظام بین‌المللی، جامعه جهانی دارای قواعد و هنجارهایی است که انتظارات از رفتار مناسب با نظام اجتماعی را نشان می‌دهند. هنجارها نه تنها به طور مستقیم بر رفتار دولت‌ها در عرصه بین‌المللی تأثیر می‌گذارند، بلکه به شکل‌گیری نظام شناختی و هویتی کشورها و تصمیم‌گیرندگان کمک کرده و از این طریق به رفتار آنها شکل می‌دهند. هنجارها و قواعد بین‌المللی، مفاهیمی اجتماعی و بیناذهنی هستند که در تعامل بین بازیگران بین‌المللی به وجود می‌آیند و در صورت از دست رفتن زمینه‌های اجتماعی‌شان، به مرور از بین می‌روند.   نوشته حاضر، در پی فهمی دقیق‌تر و مفیدتر از قواعد و هنجارها در روابط بین‌المللی است و می‌خواهد به این پرسش جواب دهد که نگاه از منظر قواعد و هنجارها چه تأثیری بر درک و برداشت ما از روابط بین‌المللی می‏گذارد؟ این موضوع با تشریح چیستی قواعد و هنجارهای بین‌المللی، چگونگی شکل‌گیری و تحول آنها و دلایل پیروی یا نقض هنجارها و قواعد بین‌المللی از سوی دولت‌ها تشریح می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

International Rules and Norms: Creation, Development and Influence

نویسنده [English]

  • Mahmoud Yahzdanfam
چکیده [English]

In spite of the decentralized nature of the international system, the global society benefits from norms and rules which are indicating the appropriate behavior based on its social system. These norms not only have a direct effect on international behaviors of the States, but also have contribution in comprehension and identity of the States and decision makers and hence shape their behaviors. These international rules and norms are social and inter-subjective concepts which are created by interaction between the international actors and when their social background fades away, they gradually vanish too.   This paper aims to provide more useful and accurate understanding about international rules and norms in the international relations and also intends to answer the question that how our view through the prism of international norms and rules influences our perception and comprehension of international relations? This issue is explained through illustration of the nature of international rules and norms, the ways and means of their shape and development and the reasons for complying with or breach of these norms and rules by the States.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International rules and norms
  • Anarchy
  • Social Learning
  • Power of precedent
  • Appropriateness