چشم‏ انداز امنیت انسانی در خاورمیانه سده بیست‏ ویکم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

خاورمیانه به واسطه مسیر ارتباطی، منابع انرژی، تجربیات امپریالیستی و تعارضات فرهنگی‏اش با جهان خارج، محیطی واقع‏گرایانه و مبتنی بر امنیت دولتی، ملی و منطقه‏ای یافته و امنیت انسانی را به حاشیه برده است. این شرایط رهاورد صلح و ثبات برای خاورمیانه نبوده است. برای جبران گذشته و تقویت و حمایت از مسایل انسانی لازم است توجه به توسعه انسانی مدنظر قرار گیرد. این مقاله، به بررسی اصلاحات سیاسی، مسایل اقتصادی و جمعیتی، مسأله انرژی و فناوری‏های جدید به عنوان توسعه انسانی یا آزادی از نیاز و همچنین مسایل عراق، گسترش هسته‏ای، هراس‏پروری و اختلاف اسراییل و فلسطین به عنوان مهمترین موضوعات امنیت انسانی یا آزادی از هراس در خاورمیانه می‏‏پردازد. در پایان نیز پیشنهادهایی برای گذر از بافت کنونی خاورمیانه به سوی امنیت انسانی مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The prospects of Human Security in Middle East in 21st Century

نویسنده [English]

  • Davoud Gharayagh Zandi
چکیده [English]

To be channel between The East and The West, its energy resources, its political structures, its Imperialistic experiences and its cultural contradictions with the world, put theMiddle Eastinto realistic context and fabricated by state, national and regional security than the human security and they overlaid it. It argues that this situation didn't achieve the peace and stability for the region. Making up for lost time, empowering and protecting the human issues entail to be though the channel state security and human development. The paper is examining political reforms, economic and demographic problems, energy issues and modern technology in the Middle Eastern as human developments or freedom from needs and so discussing theIraqcrisis, nuclear proliferations, terrorism andPalestine-Israelconflict as main human security or freedom from fear in theMiddle East. And the last make some suggestions for the current fabric of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Human Security
  • Human development
  • Middle East
  • national security
  • 21st Century